TZ-Lesní školka Berounka jako první v Plzeňském Kraji vstupuje od září do Rejstříku MŠMT

V loňském roce vstoupilo v České republice 30 lesních školek do Rejstříku MŠMT. Lesní školky v Plzeňském kraji byly ve vstupu do Rejstříku MŠMT pozastaveny kvůli nejasným legislativním podmínkám v oblasti hygieny.

Rok stačil k tomu, aby se podmínky vyjednaly tak, aby nedocházelo k porušování zákonu ze strany lesních školek a zároveň si lesní školky v Plzeňském kraji mohly uchovat svůj princip – vzdělávání v přírodě „za každého počasí“. „K dnešnímu dni jsme obdrželi kladné stanovisko Krajské hygienické stanice, což je historický okamžik pro lesní školky v Plzeňském kraji!“ Dodává koordinátorka Lesní školky Berounka Mgr. Marie Peroutková. “Je neuvěřitelné, že po pouhých šesti letech naší existence, kdy jsme začínaly jako putovní školka s vozíčkem a nejistou budoucností ve vsi Druztová, Ministerstvo školství akceptuje naše vzdělávání v přírodě pod širým nebem jako další možnou variantu předškolního vzdělávání!“

Co vstup do Rejstříku MŠMT konkrétně znamená pro Lesní školku Berounka? 1) Pro průvodce to znamená především stabilnější pracovní podmínky. Průvodce je pro lesní školku to nejdůležitější, od něj se odvíjí kvalita poskytovaného vzdělávání. 2) Lesní školka může poskytovat vzdělání pro předškoláky. Rodiče loňských předškoláků se museli hlásit do individuálního vzdělávání a neslo to s sebou značnou míru stresu pro jejich děti, které byly „přezkušovány“. 3) Rodiče si od příštího školního roku mohou odečíst školku z daní.

Na druhou stranu to pro Lesní školku Berounka znamená i více starostí. Čeká ji hodně administrativy a stresu s kontrolami České školní inspekce. „S tím jsme srozuměni a bereme to jako nutné opatření k tomu, abychom se mohli stále zlepšovat a měli zpětnou vazbu o vzdělávání, které poskytujeme. Zároveň si uvědomujeme, že i my budeme velkým obohacením pro české školství a to nás těší.“ Dodává hlavní pedagožka Lesní školky Berounka Mgr. Lenka Horáčková.

Koordinátorka Lesní školky Berounka

Mgr. Marie Peroutková

Zanechte odpověď

 • Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

  Mgr. Marie Peroutková
  732 835 414

  Mgr. Lenka Horáčková
  777 149 141

  info@lesniskolkaberounka.cz