Mgr. Marie Peroutková

Koordinátorka lesní školky Berounka

Vždycky  ji to táhlo do přírody. Dokončila studium na Přírodovědné fakultě v Českých Budějovicích v oboru Hydrobiologie, neb voda ji vždycky fascinovala a uchvacuje stále. Ale že se celá léta zajímala také o psychologii, propojila znalosti o přírodě s psychologií a pedagogikou v oboru Biologie pro střední školy. Při studiu doučovala němčinu a věnovala se ve volném čase scénickému tanci. Během let na Gymnáziu v Plasích jí bylo umožněno pobývat rok  na Augustinus Gymnáziu v německém Weidenu. S dětmi se každý rok setkávala coby vedoucí letních táborů. V Plasích měla možnost vést ekologické programy pro děti tamějšího Radovánku. Lesní mateřská škola v jejím pojetí má být místem, kde děti budou moci rozvíjet fantazii a projevit svou spontaneitu. Za cíl si klade propojit dětský svět s reálným světem nenásilnou a pochopitelnou formou pomocí hry, objevování a nápodoby. Razí teorii, že pokud chceme z dnešních dětí vychovat vyrovnané osobnosti, které jsou schopné čelit problémům doby, do které jednou dospějí, je třeba u nich posilovat od samého počátku zdravé uvědomění si svých schopností. Dále pak je třeba u nich podporovat pocit sounáležitosti a učit je respektovat odlišnosti druhých. Lesní mateřská škola je pro ni z profesního hlediska velká výzva.

 

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz