Mgr. Lenka Horáčková
Hlavní pedagožka Lesní školky Berounka, předsedkyně  Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka z.s.
Absolvovala Pedagogickou fakultu v Plzni. Oblast si tak oblíbila, že tu chtěla jednou žít. Sny se plní, a proto se k Plzni po osmi letech vrátila a je tu šťastná.
 Práce s dětmi ji provází celým jejím životem – jako malá „odvozila” všechny kočárky na sídlišti, v pubertě pak řešila, jak změní přešlapování před místním dětským domovem v pravidelné návštěvy dětí. Po promoci odcestovala do Londýna, kde pečovala o tři báječné děti a do Velké Británie se poté pravidelně vracela jako průvodkyně se školními zájezdy.
Během studií na ZČU hrála divadlo v německém jazyce, absolvovala půlroční stáž u německé vlády a v Národním parku Saské Švýcarsko se zúčastnila výcvikového semináře na téma Environmentální vzdělávání.
Díky lásce k cestování a touze poznávat jiné národy prožila čtvero ročních období na Novém Zélandě a měla tu čest pracovat přes sedm let u Českých Aerolinií.
Jako dobrovolnice u neziskové organizace TOTEM docházela do Fakultní nemocnice na dětské oddělení.
Věří, že svým vědomím si utváříme svůj život, že to, co přijmeme za svou pravdu, se stává naší skutečností.
Je stále větším bláznem do zdravého a přirozeného života ve všech jeho podobách.
V malebné vesničce Habrová žije v domečku v údolí řeky Berounky.
Velkou inspirací k práci s dětmi jsou pro ni Principy Montesorri pedagogiky a Pedagogika Waldorfská.
„Jsem přesvědčena, že děti nevychováváme, ale jsme jim průvodci a rádci, dokud se z nich nestanou samostatní lidé. Považuji je za rovnocenné partnery. Respektuji jejich individualitu, chovám k nim úctu stejnou jako k dospělým.”
V květnu 2017 úspěšně zakončila dvouleté studium pedagoga pro mateřské školy.

 

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz