Stanovisko Lesní školky Berounka k článku z Aktuálně.cz – Lesní školky mohou být už od příštího roku zdarma, dostaly výjimku. Rodiče ušetří tisíce

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/lesni-skolky-mohou-byt-uz-od-pristiho-roku-zdarma-diky-vyjim/r~a647dca6a10511e6a12d002590604f2e/

Článek, jenž vyšel na stránkách Aktuálně.cz , který napsala Markéta Hronová, viz odkaz výše, se jeví velice optimisticky a rodiče dětí z lesních školek určitě po jeho přečtení zajásali. Je třeba ale uvést některé informace na pravou míru. Aby Lesní školka mohla vstoupit do Rejstříku mateřských škol Ministerstva školství, musí absolvovat poměrně složitou přípravu (dovzdělat pedagogy, mít vyjádření krajské hygienické stanice dle zcela nové vyhlášky nikdy neuvedené do praxe, stanovisko stavebního úřadu atd. ). Do rejstříku Lesních mateřských škol se hlásí většinou školky, které mají za sebou splněné Standardy kvality Asociace lesních školek. Standardy kvality obnášejí mimo jiné stabilizovaný rozpočet,  propracovanou vnitřní strukturu organizace (tj. etický kodex, tématický plán, krizový plán, atd.). Podmínky vstupu lesních školek do rejstříku nebyly doposud zcela plně konkretizovány a školky, které se  od září 2017 nahlásí, budou vlastně vlajkovými loděmi, jež přinesou informace o tom, jak tato změna probíhá a jak se promítne do výše školkovného. Některé školky tuto variantu ani neplánují, neboť se obávají nákladné a zdlouhavé administrativy a ztráty svobody.  Lesní školka Berounka v tomto roce prvně naplnila svoji kapacitu. Za cíl si dala do konce školního roku splnit Standardy kvality- zbývá poslední bod – stabilizace rozpočtu, dále chce dokončit zázemí. Pokud bude zkušenost s registrací lesních školek v Rejstříku mateřských škol dobrá, zvažuje vstup do Rejstříku mateřských škol Ministerstva školství.

 

Koordinátorka Lesní školky Berounka Mgr. Marie Peroutková

 

 

 

Zanechte odpověď

 • Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

  Mgr. Marie Peroutková
  732 835 414

  Mgr. Lenka Horáčková
  777 149 141

  info@lesniskolkaberounka.cz