Detail projektu

Datum dokončení projektu:

Prohledněte si web

Odpovědná škola

Odpovědná škola

„Společensky odpovědným se člověk nerodí, společensky odpovědným se člověk stává.“

Titul Odpovědná škola mohou získat školy a školky, která splňují kritéria v oblasti společenské odpovědnosti. Jsme právem pyšní, že Lesní školka Berounka patří mezi ně.

Projekt Odpovědná škola stojí na pěti pilířích, s kterými se ztotožňujeme.  Tyto pilíře nám pomáhají při naplňování našeho poslání – při výchově a vzdělávání předškolních dětí.

Ekologie

Posilujeme ekologicky šetrné fungování školky a zároveň, prostřednictvím výuky v přírodě, rozvíjíme environmentálně odpovědné jednání dětí.
Usilujeme o vytváření pozitivního vztahu dětí k přírodě a vytváříme příležitosti pro jejich kontakt s přírodou přímo ve výuce. Vedeme děti k porozumění a vlastnímu zkoumání životního prostředí. Společně s dětmi usilujeme o šetrný provoz školky. Podílíme se na řešení místních reálných problémů a situací souvisejících s životním prostředím.

Aktivity v místní komunitě

Školku vnímáme jako komunitní centrum. Chceme rozvíjet školku, kde mají děti příležitost zapojovat se do života místní komunity a vytvářet si vztah k dané lokalitě. Považujeme školku za příležitost pro získávání zkušeností s občanskými aktivitami. Uvědomujeme si roli školky jako významného aktéra na lokální úrovni, který vytváří prostor pro spolupráci s různými subjekty, včetně místních podnikatelů.

Zaměstnanecké podmínky

Uvědomujeme si, že školka je příkladem nejen ve svých postojích, budujeme tedy školku, která zaujímá nediskriminační postoj a vytváří pozitivní a přátelské prostředí na pracovišti pro své zaměstnance, má jasná interní pravidla pro jejich odměňování a umožňuje jim další profesní a osobnostní rozvoj s možností vlastního ovlivňování. Usilujeme o to, aby byla školka otevřená slaďování osobního a pracovního života svých zaměstnaných osob.

Přístup k dětem a zapojení rodičů

Usilujeme o to, aby na individualizovaném přístupu k dětem byla postavena nejen výuka, ale i celá organizace a filozofie školky. Naši pedagogové se věnují zejména tomu, aby každé dítě plně využívalo a rozvíjelo svůj potenciál a zároveň se naučilo komunikovat a spolupracovat s ostatními. Odlišnost dětí vnímáme jako příležitost k rozvoji, nikoliv jako problém či přítěž.

Výživa a zdraví

Usilujeme o to, aby provozovatelé jídelen poskytovali chutnou, vyváženou a pestrou stravu s preferencí čerstvých, sezónních, lokálních a

regionálních potravin a aby dbali na ekologicky šetrné fungování jídelen na každém provozním úseku, od nákupu až po odpad. Vedeme žáky k potěšení ze zdravého jídla a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí z pozice spotřebitele.

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz