Detail projektu

Datum dokončení projektu:

Prohledněte si web

Aktivní otcovství

Ekoklub rodičů, dětí a přátel přírody z.s.

budují a ochraňují ruce a srdce tatínku.

Aktivní otcovství se pomalu stává normou. Generaci pasivnějších otců střídají muži, kteří mají o péči o děti upřímný zájem a jsou ochotni jim věnovat čas a energii. Muži­ otcové mají podle nás ve výchově dětí svou osobitou a nezastupitelnou roli.

V předškolních zařízeních se stále ještě potkáváme převážně s pečující ženskou láskou a ani rozpad klasického modelu rodiny v posílení mužského obrazu u předškolních dětí není nápomocen. Naštěstí lesní školky jsou aktivních rodičů plné, a proto nám nescházejí tatínci „pro
všechny“ na společných akcích i při budování našeho zázemí a nejen to, dokonce se z některých stali i naši stálí či polo­stálí průvodcové.

Po navázání spolupráce s plzeňskou částí Ligy otevřených mužů toto téma v naší školce chceme i nadále podporovat.

Respektujeme odlišnosti přístupů a potřeb jednotlivců a skupin, proto realizaci od rozvrhu, přes obstarání technických nezbytností až po uvedení okolí v původní stav při jednotlivých „mužských“ akcích necháváme čistě na našich tatíncích a průvodcích a ženy zde nefigurují ani jako servisní tým. Je tak zaručena integrita a intimita skupiny otců a dětí.

 

V současnosti jsme otevřeni čistě mužským akcím bez žen… Stačí jen naplánovat…

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz