Ohlédnutí říjen

Uběhl nám měsíc říjen. Počasí bylo opravdu milosrdné, až na pár dní, kdy byl naším nejlepším kamarádem ranní oheň, bylo slunečno, teplo, vlídno.
V našem integrovaném dvouměsíčním bloku “ Kdo jsem, kam patřím a kdo/co je kolem mne“ jsme se v prvním týdnu tohoto podzimního měsíce zabývali Stromy a jejich proměnami.
Určovali jsme druhy stromů, přiřazovali listy, malovali si části stromů. Házeli listí do vzduchu i po sobě navzájem, skákali do něj, foukali do něj, obkreslovali ho, tvořili z něj…Při putování jsme si lepili stromový herbář, kličkovali mezi stromy, lezli po kládách a zakusili rituál Braní si síly ze země i z Vesmíru. Tvořili jsme si při Žaludovém zaklínadlu amulet na cesty. Zpíváme a zpíváme. O i pro stromy. Zamýšlíme se, k čemu tu stromy vlastně jsou. Celé týdenní téma vyvrcholilo sázením stromu svobody – mladé lípy – v obci Druztová, který jsme zasadili spolu s MŠ Druztová za velkolepé podpory a pomoci Obce Druztová.
Druhý říjnový týden jsme zkoumali, čím se od sebe odlišujeme. Lepíme koláže z fotek různých lidí, řadíme se podle velikosti, hledáme na sobě navzájem rozdíly i podobnosti. Honzík oslavil své šesté narozeniny, přinesl báječný dort od maminky Jany, narozeninovou korunu nechtěl, ale dalekohled uvítal s úsměvem. Středeční děti si užily představení v divadle. Stále vládlo babí léto.
Třetí týden jsme navázali tématem Moje tělo. S maňáskem prasátkem si s dětmi ukazujeme jednotlivé části těla. Zpíváme si o těle v angličtině. Porovnáváme lidské tělo s těly zvířat. V přírodě vyhledáváme tvary (listů, klacíků, plodů) podobné částem lidského těla a skládáme je v jeden celek. Obtiskujeme, co se dá, obkreslujeme se navzájem i svoje části těla, skládáme z toho nového člověka – Elišku:). Pracujeme s velmi poutavými encyklopediemi pana Larousse. Slavíme Mirinky 3. a Eminky 6. narozeniny inspirované waldorfským rituálem. Dorty od maminek nám moc chutnaly a jejich narozeninové příběhy byly opravdu originálně zpracované. Pod druztovským kostelem svá nejtoužebnější přání šeptáme do lístečků a posíláme po potůčku – splní se?
Čtvrtý říjnový týden jsme zahájili s tatínkem Markem a jeho detektorem kovů. S lopatkami jsme vyrazili na lesní cesty i pole hledat poklady. A povedlo se! Všichni jsme byli nadšeni! Celý týden nás provázelo téma Moje rodina a měsíc říjen jsme zakončili Oslavou vzniku republiky a helloweenským strašením. Nechť vás ani vaše děti nejen po zbytek podzimu nic nestraší!!! Za Berounku Leni

Zanechte odpověď

 • Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

  Mgr. Marie Peroutková
  732 835 414

  Mgr. Lenka Horáčková
  777 149 141

  info@lesniskolkaberounka.cz