Ohlédnutí – Říjen 2015

Měsíc říjen je vhodný pro zkoumání larev vodního hmyzu. Ve stádiu larvy se hmyz připravuje na přečkání nepříznivých podmínek podzimu a zimy. Nás ale téma hmyz vylákalo také na exkurzi ke včelaři, kde jsme si mohli ochutnat med a nahlédnout do včelích plástů. V hrabance v lese jsme hledali další hmyzí kamarády a zkoumali je v kelímkových lupách. Jeden den jsme se věnovali hmyzímu soužití. Přišli jsme na to, že takový motýl je mírumilovné zvíře, které nemá potřebu se bránit. Oproti tomu roháč, panečku, ten je k boji skvěle vybavený. Hráli jsme na roháče. Vytvořili jsme si pravidla a bojovali jsme spolu navzájem. Překvapila nás také hejna slunéček, které se koncem října slétávala na prosluněné palouky i na naše barevné mikiny. Viděli jsme mnoho druhů, jak červené sedmitečné, tak černé dvoutečné, i dvanáctitečné. Zpívali jsme „Beruško, půjč mi jednu tečku“.

V dalším týdnu jsme se vydali do světa stromů a složitých vztahů mezilidských. Hledali jsme v lese stromy v různém uskupení, pojmenovali si je a pak k nim vytvářeli příběhy. Našli jsme spřátelené stromy, ale i odvěké zatvrzelce, kteří se od sebe odvraceli. Děti byly příběhy skupinek stromů zcela unešené. Vymýšlely si své vlastní bizardní příběhy a leckdy jsme viděli tu velkou paralelu s životem člověka.

Říjen přináší i téma lidské tělo. Děti se dovídají jednotlivé části, skládají orgánové soustavy a poslouchají tlukot svého srdce. Nemocného se snažíme vyléčit, zraněnou nohu ošetřit. Velká empatie a velká zručnost při obvazování zlomené nohy! Velká legrace při tvorbě nosítek, zkoušení berlí a holí. Každý z nás jsme unikát. Přírodní hříčka jedinečných vlastností, které se už nikdy nebudou opakovat. Proč je důležité, si sám sebe vážit? Co tvoří nás a co je v nás, čím se odlišujeme od ostatních, a proč jsme každý jiný? To přináší další říjnový týden plný povídání a her o nás samotných a druhých. Jaké vlastnosti má náš kamarád, naše babička… Proč je tak důležité chápat přijímat své i jiné odlišnosti…

Další týden se spojujeme se svými kořeny. Tvoříme strom naší rodiny. Lepíme obrázky členů rodiny do něj a snažíme se je pojmenovat. Povídáme si o rodině a všech příslušnících, snažíme se rozpomenout na zážitky s nimi a povídat, hovořit, mluvit, vyprávět…

Zanechte odpověď

 • Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

  Mgr. Marie Peroutková
  732 835 414

  Mgr. Lenka Horáčková
  777 149 141

  info@lesniskolkaberounka.cz