Obnovení provozu LMŠ a ekocentra Berounka z.s.

V Druztové dne 10. 5. 2020

ROZHODNUTÍ

Lesní mateřská škola a ekocnetrum Berounka z.s., se sídlem Druztová 12, 330 07,  zastoupená ředitelkou lesní mateřské školy a ekocentra Berounka Mgr. Lenkou Horáčkovou po domluvě se zřizovatelem spolku – Mgr. Marií Peroutkovou (předsedkyně)  rozhodly o obnovení provozu LMŠ

za níže popsaných podmínek a opatření, které schválila KHS Plze. Provoz se obnovuje dne: 11. 5. 2020.

I. Podmínky zajištění ochrany zdraví

 1. Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: A) Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). B)  Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 2. Děti budou ke vzdělávání přijímány pouze ve vyhrazeném prostoru – rozptýleně na pozemku školky. Doprovod je povinen vstupovat do vymezeného prostoru s nasazenými rouškami a při příchodu si řádně dezinfikovat ruce.
 3. Vstup doprovodu dětí, včetně jejich zákonných zástupců, do zázemí LMŠ mimo vyhrazený prostor je zakázán. Oblečení a jiné vybavení si dítě ukládá či vyzvedává samo nebo s pomocí pedagoga.
 4. Zákonný zástupce nesmí umožnit příchod dítěte do LMŠ, jestliže dítě jeví známky onemocnění nakažlivou nemocí, byla mu nařízena karanténa, nebo přišlo v uplynulých 14 dnech do styku s osobou, která jeví známky onemocnění nakažlivou nemocí nebo jí byla nařízena karanténa.
 5. Při příchodu dítěte do LMŠ je jeho doprovod povinen podepsat zaměstnanci LMŠ prohlášení o bezinfekčnosti (každý den, formou podpisu k datu do tabulky). V případě nepodepsání prohlášení nebo pokud z prohlášení vyplývá, že dítě může mít nakažlivou nemoc, je v karanténě nebo přišlo do styku s osobou s nakažlivou nemocí nebo v karanténě, nebude dítěti umožněno se vzdělávání zúčastnit.
 6. Začne-li dítě vykazovat příznaky onemocnění v průběhu vzdělávání, informuje o tom zaměstnanec školy zákonného zástupce dítěte. Zákonný zástupce je v takovém případě povinen zajistit okamžité vyzvednutí dítěte z LMŠ.
 7. Děti budou mít v batohu jednu čistou roušku (kdyby se nákrčník polil) a na sobě jeden nákrčník.

II.

Zvýšená hygienická opatření

1. Děti po dobu epidemie budou používat papírové jednorázové ručníky (zajistí školka).

2. Před školkou si před předáním společně s rodiči vydesinfikují ruce (desinfekci zajišťuje školka).

3. Po skončení provozu se každý den celý prostor zázemí Slamáčku, venkovní výdejny, nábytek, pomůcky, umyje vodou s obsahem virocidního mycího prostředku.

4. Odpadní voda se vylije do odpadní jímky na místě po domluvě s obcí.

5. Při výdeji odpoledních svačin se dbá na to, aby průvodce svačinu dal každému dítěti zvlášť. Děti v tomto mimořádném období nemohou pomáhat s odpolední svačinou.

6. Průvodci nosí roušky jen při přebírání dětí a tehdy, když se blíží se skupinou dětí k dalším lidem.

7. Odpadky se každý den vynesou do kontejnerů před Apolem.

8. Stravování. LMŠ a ekocentrum Berounka neposkytuje školní stravování. Rodiče poskytují dětem dopolední i odpolední svačinu. Oběd je společný, dle HACCAP LMŠ a ekocentra Berounka.

Mgr. Marie Peroutková, předsedkyně, Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka z.s.

Mgr. Lenka Horáčková, ředitelka, Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka z.s.

Zanechte odpověď

 • Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

  Mgr. Marie Peroutková
  732 835 414

  Mgr. Lenka Horáčková
  777 149 141

  info@lesniskolkaberounka.cz