Den u nás

Přijďte si s Vašimi dětmi vyzkoušet, jak probíhá den v Lesní školce Berounce. První dva zkušební dny jsou zdarma a záleží na rodičích, zda své díte budou doprovázet.

 

– 8:00- 8:30 – Rodiče přivážejí své dítě, auto nechají buď u hřbitova nebo u hřiště a do školky jdou kousek pěšky, aby se cestou rozloučili se svým dítkem a zároveň se dokázali lépe ponořit do atmosféry začínajícho dne. Pedagog přejímá zodpovědnost za dítě ve chvíli, kdy dítě projde vrátky školky.

– Začínáme ranním kruhem 9:00 – vítáme se navzájem ranním rituálem a podáním ruky, zpíváme písničky, napodobujeme, snažíme se den uchopit v radostné a veselé náladě, v pohybu i hovoru, motivujeme s k dennímu programu.

– Následuje volná hra nebo program pedagoga, každý den je jiný, program se liší od tématu a někdy děti zaujme zcela něco jiného. Pedagog tedy spíše pomáhá a určuje směr aktivit, aby děti byly stále vnímavé a program nezklouzl k monotónnosti.

– 9:30- 10:00 – Svačinka připravená od maminek, na špalíčku u ohně, nebo na židličce v přístřešku, rozbalování svačinek patří k nejmilejším částem dne, kdy si děti vzpomenou na své rodiče a rozpovídají se o věcech, které jsou jim nejbližší. Vše mohou zapít svým pitím, nebo čajem od nás.

– Po svačince se vydáváme na putování s vozíčkem, kam naložíme naše batůžky, nebo s batůžky na zádech. Okolí je zde kásné a nabízí nám ve své bezprostřední blízkosti řeku, louku, les, hrad, rybníky, za plotem koně a kozy, zajímavým bodem zájmu je i specifické dění v naší vsi, které děti vždy zaujme.

– Před obědem se snažíme věnovat spíše jemně motorickým činnostem, aby došlo ke zklidnění a přípravě na jídlo.

– Oběd dovážím z plzeňské  restaurace Vegetka. Snažíme se vyjít vstříc speciálním požadavkům některých dětí.

– Každé dítě stráví nad obědem různou dobu, toho využívají ti, co jsou dříve, uklidili si po sobě. Mají možnost si ještě trochu pohrát venku nebo s pomůckami v domečku. Loučíme se s dětmi, které jdou po obědě, a nastává příprava na odpočinek. Odpočíváme všichni. Ležíme na karimatkách a posloucháme příběhy, pohádky či tóny kalimby. Komu se nepodaří usnout, odchází k odpolednímu vyrábění. Předškoláky čeká průprava do školy. V 15:00 se připravuje svačina. Po svačině si děti volně hrají, uklízí se nářadí a pomůcky. V 16 hodin odcházíme všichni domů, průvodci načerpat nové síly, děti za rodiči podělit se o zážitky…

 

 

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz