Novinky z naší školky!!!

Ohlédnutí červen

Ranní rosa, mnoho sluníčka a velmi mnoho dění a šumu v naší školce!

Ve svátečním oblečení vyrážíme do divadla Alfa. Velký zážitek je pro nás ozvěna v podchodu a pozorování ryb v řece. Tatínkové Kamil a Honzové si pro naše děti rezervují den volna a vyráží s námi na vodu. Maminky zajišťují catering. Na raftech začínáme kousek pod naší školkou a končíme v kempu v Nadrybech, domů pěkně autobusem rovnou na kroužek keramiky a tatínkové na Radouše.

Pan Rosůlek nás bere na výpravu za bližším prozkoumání tůně na konci naší vesnice. Věděli jste, že jsou tůně velice významný krajinný prvek! Zadržují vodu v krajině, slouží jako útočiště pro obojživelníky. Hmyz v nich může v klidu dokončit některá ze svých vývojových stádií.

Do naší školky také přichází znovu Lenka Jíšová (lektorka výrazového tance ZUŠ B. Smetany), aby nás roztančila na letní louce za doprovodu bubínků a našich hudebních nástrojů, učíme se nové říkačky a povídačky do rytmu našich pohybů. Tvoříme velkou koláž ze starých novin. Sbíráme úrodu z naší zahrádky – hrášek, jahůdky, maliny…. Trháme bylinky na sirup. S dětmi vyrážíme navštívit dům seniorů do Třemošné. Bereme s sebou skládačky a hudební nástroje. S dětmi hrajeme divadélko O Smolíčkovi. Babičky a dědečkové s našimi dětmi prohlížejí knížky a zkoušíme společně říkadla a cviky našich prstů a rukou.  Vstupujeme do hmatového týdne. Na kládě před dílnou si vytváříme z nejrůznějších materiálů hmatovou stezku. Poznáváme po slepu nejrůznější druhy potravin, ale také přírodnin. S panem hejtmanem Josefem Bernardem zatloukáme hřebíky.

Přichází svatojánský čas a vše co se k němu váže. Povídáme si o slunovratu. Učíme se prstovou abecedu, vytleskáváme do rytmu písničky i naše jména. Vyřezáváme nožem. Poslední týden se loučíme s Danečkem a přijímáme pozvání k němu na zahradu. Loučíme se také se Sárinkou Jedličkovou, skládáme pro ni písničku. Poslední školkový den zdobíme s Lubošem školku, trháme květiny, chystáme se na večerní slavnost. Slavností zakončujeme pátý lesoškolkový rok a loučíme se s budoucími žáčky slavnostním pasováním na prvňáky. Nejedna slza stéká po tváři dojetím… Táboříme ve školce, u ohně rozjímáme nad životem, jeho plností a smyslem, děti spokojeně oddechují pod plachtovým přístřeškem, ve stanu i v domečku…

 

Badatelská letní školka!!!

Letošní léto se naše školka proměnila v badatelské centrum. Každý týden se děti podrobně seznámily s jedním ekosystémem poblíž zázemí. V prvním týdnu jsme prozkoumali Háj za Druztovou. Pan Rosůlek nám představil les z pohledu tradičního lesnictví. Měli jsme možnost tentýž les prozkoumat s botaničkou Alenou Dostálovou ze Západočeské univerzity. Druhý týden jsme přivítali návštěvu Karla Makoně, který nám vyprávěl o své záchranářské praxi. Přivezl s sebou sovu pálenou. V rámci vodních ekosystémů jsme s  hydrobioložkou Annou Hažkovou nahlédli do života v rybníku pod Věžkou a také v potoce, který z něj vytéká. Děti nejvíce ohromila pestrost drobných korýšů a larev hmyzu. V posledním týdnu jsme přivítali entomoložku, která nám ukázala, jak správě chytat a zkoumat motýly, aniž bychom jim ublížili. Podařilo se nám dokonce chytit vzácného perleťovce stříbropásého! Zjistili jsme, že nám naše odborná literatura už nestačí, že musíme pořídit nové knihy, neboť stále nalézáme nové a nové neznámé druhy hmyzu a jiných živočichů. S krajinou ekoložkou jsme probrali zajímavé téma udržení vody v krajině a prakticky jsme si vyzkoušeli ihned v naší školce. Nový altán a jeho okap nám teď poslouží na chytání dešťové vody. Jak ji nejlépe využít? Přijďte se podívat! Děti už to vymyslely! Sbíráme dešťovou vodu, měříme její objem a nepotřebujeme k tomu vůbec žádné vzorečky ani kalkulačku. Stačí mít hlavu plno dobrých nápadů a chuť přemýšlet! Děkujeme všem, kteří nás v létě přišli navštívit bez nároku za honorář a předali nám i dětem velké množství poznatků o přírodě v našem okolí!!!

 

Co nového v Lesní školce?

V rámci dne Otevřených dveří v Lesních školkách po celé republice přijal pozvání do naší školky hejtman Plzeňského kraje pan Josef Bernard. Velice se zajímal o vzdělávací koncept a způsob financování naší školky. Vysvětlili jsme mu naše starosti z místní Krajskou hygienickou stanicí. Ve všech ohledech se snažil hledat řešení a nabídl ze své strany pomoc. Nezůstal jen u slibů a začaly se dít divy. Ihned v pondělí po jeho návštěvě zasedala Krajská rada pro vyhodnocování grantů, kde byl schválen náš projekt na dostavbu zázemí. Z  200 podaných žádostí zvítězila právě ta naše a Kraj nám přislíbil 115 tis. Kč na dostavbu altánu, předsíně a hygienického zázemí. 60 tis. vkládá do projektu naše školka. Jsou to našetřené peníze z příspěvku rodičů z doby, kdy práce pedagogů v lesní školce byla plně dobrovolná, nebo hrazena granty Pracovního úřadu.

Do Rejstříku MŠMT se nám od září 2017 nepodařilo vstoupit díky nepřiměřeným podmínkám Krajské hygienické stanice (KHS). Nicméně stále o vstup usilujeme, do konce září podáváme znovu žádost na příští školní rok a věříme, že se nám podaří vyjednat takové podmínky s KHS, které budou v souladu s naším konceptem i s požadavky KHS. Od září se rozrůstá náš tým o kvalifikované pracovníky. S dětmi se 12 hodin v týdnu bude setkávat Veronika Petrlíková, kterou jste v naší školce mohli potkávat už během roku v pondělí. S administrativou bude pomáhat maminka Michaela Drábková, na jejíž pracovní pomocnou pozici se nám podařilo získat dotaci Pracovního úřadu. Tento rok si klademe za cíl zprofesionalizovat naši práci s dětmi, hledat další finanční zdroje.  Ve spolupráci s ostatními školkami v Plzeňském kraji dlouhodobě usilovat o snížení školkovného nezávisle na vstupu do Rejstříku MŠMT.

V tomto roce předávám svá měsíční ohlédnutí Lence, která Vám každý týden bude posílat stručný přehled toho, co se ve školce událo. Já si dovolím tu a tam po měsíci přidat ohlédnutí za tím, co se nám podařilo a jak se věci u nás vyvíjí dál. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další společné kroky s vašimi/našimi dětmi.

Už jste byli na podzimní vycházce? Připojte se dětmi na ornitologickou procházku s tatínkem panem Volterem 14. října viz plakátek na nástěnce školky, nebo s Plzeňským centrem filozofie a umění pochod na Věžku –  7. Října viz facebook naší školky.

 

Krásný poslední letní den a ještě krásnější vstup do podzimu letošního roku.

 

Za celou naši školku srdečně zdraví

Mgr. Marie Peroutková

 

Zanechte odpověď

 • Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

  Mgr. Marie Peroutková
  732 835 414

  Mgr. Lenka Horáčková
  777 149 141

  info@lesniskolkaberounka.cz