Manuál Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka z.s. v době zvýšených proti-epidemiologických opatření

Vyhodnocení rizikových bodů a jak jimi předcházet

pro rodiče a průvodce

1) Prosíme o zvýšenou společenskou odpovědnost.

2) Vyhýbat se velkým prostorám, kde se stýkají lidé.

3) Pokud jste se za posledních 14 dní vyskytli v přítomnosti nemocného člověka, prosíme, abyste raději zůstali doma, nebo pokud jste přišli do styku s člověkem, který přicestoval z rizikových zemí.

4) Pokud sami máte podezření na nachlazení, prosíme, zůstávejte doma.

5) Při předání dítěte dbejte, aby každý den měl nový čistý vypraný ručník, při odchodu ze školky si jej zase vezměte a vyperte.

6) Děti si během dne častěji myjí ruce (nejen před jídlem, ale i po hře s kamarádem, v terénu, apod.)

7) Oběd se podává venku za dodržení všech hygienických podmínek.

8) Odpočinkové děti doporučujeme vyzvednout mezi 13:00-13:30 a dopřát

jim odpočinek doma, nejsme schopni jim zajistit kvalitní nerušený odpočinek venku.

9) Vzdělávání probíhá venku, minimalizujeme pobyt dětí v domečku jen na chvíle, kdy tomu počasí nedovoluje.

V Druztové dne 12. 3. 2020

Mgr. Marie Peroutková

Předsedkyně spolku Lesní mateřská škola a ekocentrum Berounka z.s.

Zanechte odpověď

 • Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

  Mgr. Marie Peroutková
  732 835 414

  Mgr. Lenka Horáčková
  777 149 141

  info@lesniskolkaberounka.cz