Jak pomohla Evropská unie a evropský sociální fond naší školce?

V letech 2015 – 2018 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také z projektu
„Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“, který je realizován v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky. V období od roku 2015 do 2018 byla v Lesní mateřské škole a ekocentru Berounka z.s., IČ: 22607200, v rámci projektu podpořena 2 pracovní/ch míst/o/a na VPP částkou 211 514 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 174 245,23 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62 %, tj. 37 268,77 Kč.

Více zde: Leták_projekt_VPP

Zanechte odpověď

 • Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

  Mgr. Marie Peroutková
  732 835 414

  Mgr. Lenka Horáčková
  777 149 141

  info@lesniskolkaberounka.cz