Hejtman Plzeňského kraje v rámci Dne lesních mateřských škol zavítal do Lesní školky Berounka

V rámci celorepublikového Dne lesních mateřských škol zavítal hejtman Plzeňského kraje do Lesní školky Berounka. Cílem jeho návštěvy bylo seznámit se blíže s novým konceptem předškolního vzdělávání pod širým nebem v přírodě.

 

S hejtmanem jsme diskutovali možnosti financování lesních školek.  Nastínil, že by Kraj mohl např. formou vypsaného dotačního programu na rok 2018 přispět měsíčně na dítě, které je zapsané v lesní školce 5 dní v týdnu, 1000 Kč.

 

Velice otevřeně se stavěl k řešení problematické situace v souvislosti s Krajskou hygienickou stanicí, která pro Lesní školky v Plzeňském kraji vyžaduje jako jediná v České republice pro výdej jídla kamennou budovu nebo drahý catering.  „Naše školka stojí v blízkosti Přírodního parku Horní Berounka, je nemyslitelné, abychom tady stavěli další budovu. Catering je pro nás zase velmi drahý“, podotýká hlavní pedagožka Mgr. Lenka Horáčková.

 

Lesní školka Berounka v letošním roce zažádala Plzeňský kraj o peníze na dostavbu zázemí pro děti. „Abychom mohli plnohodnotně naplňovat vzdělávací potřeby dětí, potřebujeme ještě k našemu slaměnohliněnému zázemí dostavit altán, předsíň a hygienické zázemí“, upřesňuje koordinátorka Lesní školky Berounka Marie Peroutková

 

 

 

 

Mgr. Marie Peroutková

 

Koordinátorka Lesní školky Berounka

Zanechte odpověď

 • Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

  Mgr. Marie Peroutková
  732 835 414

  Mgr. Lenka Horáčková
  777 149 141

  info@lesniskolkaberounka.cz