Noc kostelů

Kostel sv. Maří Magdalény-Druztová  24. 5. 2019

Program

17:00 – Slavnostní zahájení: rozeznění zvonu kostela

 

17:00-19:00 – Komentované prohlídky archeologického nálezu v kostele před oltářem. Archeolog pan Čechura vám přiblíží detaily nálezu záhadného „Druztovského velmože“.

17:00 – 19:00 –  Doprovodný program pro rodiny  s dětmi před kostelem – naučné hry, tepání mincí, malování na zeď hřbitova.

 

19:00 – 20:00 – Posezení s naším novým farářem P. Liborem Bučkem na téma: Čtyři evangelisté. Během večera můžete na lístečky napsat také vše, co Vás zajímá ve spojení s vírou, životem i nevírou v dnešní době.

 

20:00 – Slavnostní závěrečné zazvonění

Doprovodná výstava obrázků:

 ZŠ Zruč na téma: Evangelisté a jejich atributy – Já a můj atribut

MŠ Druztová na téma: Jak asi vypadal „Druztovský velmož“

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého 24.5.2019

 17:00 – 20:00 – Otevřena k rozjímání a ztišení pro každého, kdo půjde kolem …

 

Noc kostelů pořádá LMŠ a ekocentrum Berounka z.s. ve spolupráci s farností Dýšina, obcí Druztová, MŠ Druztová a ZŠ Zruč-Senec.

Zanechte odpověď

 • Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

  Mgr. Marie Peroutková
  732 835 414

  Mgr. Lenka Horáčková
  777 149 141

  info@lesniskolkaberounka.cz