Spolupráce

Spolupracujeme s těmito spřátelenými organizacemi:

  • ZUŠ Zámeček – Studenti ZUŠ Zámeček v Křimicích nám v rámci své školní praxe pomáhali s nanášením vnější i vnitřní omítky Slamáčku, vytvořili ceduli pro bezpečný provoz aut v blízkosti naší školky. Při letní školce zajišťovali umělecké dílny, kde se děti mohly setkat se základy sochařství, odlévání plastik, malbou atd.
  • Mateřská školka Kaznějov (Tovární ulice) –  Vedení školky nám zprostředkovává odborné  konzultace předškolní pedagogiky, výchovy a řízení školky pramenící z dlouholeté praxe.
  • Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň-sever, 377 468 442, e-mail:pppps@quick.cz – vyšetření školní zralosti, laterality (praváctví, leváctví), výchovné a výukové problémy.
  • Spolek přátel České Břízy – vzájemné obohacování a výměna zkušeností s pořádáním akcí pro děti a širokou veřejnost, společné naladění a chuť  vytvářet hodnoty trvalejšího rázu
  • Koventinka –  Plzeňská komunitní škola – je místem rozvoje dětí od 5 do 12 let (v režimu individuálního vzdělávání) a nabízí vhodnou alternativu žákům prvního stupně základní školy, kterým nevyhovuje klasický přístup státního školství. Děti  z naší školky mohou tématicky i přístupově navázat své vzdělání právě zde: www.koventinka.cz
  • Záchranná stanice živočichů Plzeň- Zábělá – Přírodovědně zaměřené expedice pro naše děti v okolí Záchranné stanice.
  • Farnost Dýšina – pomáháme spolupořádat Noc kostelů v Druztové, v případě velké nepřízně počasí (vichřice, třeskuté mrazy) nám fara v Dýšině slouží jako náhradní zázemí.

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz