LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ekoklub rodičů, dětí a přírody vznikl v roce 2012, v roce 2018 se Ekoklub rodičů, dětí a přírody z.s. přejmenoval na Lesní mateřskou školu a ekocentrum Berounka z.s.

Předsedou a ředitelkou  je Mgr. Lenka Horáčková

Zplnomocněným zástupcem  ředitele a předsedy je koordinátorka Mgr. Marie Peroutková

od roku 2015 je Berounka členem Asociace Lesních mateřských škol

od 1.9. 2018  vstoupila Berounka do Rejstříku MŠMT

od 1.9. 2018 je hrdým obhájcem Stadnardů kvality pro Lesní mateřské školy

                                                                                                       

 

 

 

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz