LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ekoklub rodičů, dětí a přírody vznikl v roce 2012, v roce 2018 se Ekoklub rodičů, dětí a přírody z.s. přejmenoval na Lesní mateřská škola a ekocentrum Berounka z.s.

Předsedou je Mgr. Lenka Horáčková

 

cíle spolku:

1)      podporovat a rozvíjet vztah dětí a jejich rodičů k přírodě,

2)      rozvíjet povědomí o trvale udržitelném rozvoji,

3)      přispívat k zdravému životnímu stylu,

4)      dávat prostor pro rozvíjení sportovních, kulturních, vědomostních i sociálních schopností,

5)      objevování trvalých hodnot, respekt vůči odlišnostem, posilování mezilidských vztahů mezi nejbližšími i v blízké společnosti napříč generacemi,

6)      podpora ochrany přírody, krajiny, místních přírodních a krajinných prvků, vesnického rázu, zemědělské půdy, vody,

7)      propagace a prosazování principů občanské společnosti,

8)      obnovení tradic a zvyků venkova, zapojení veřejnosti, místních obyvatel, propagace našich výsledků,

9)      vybudování centra nabízející prostor pro různé formy setkávání a spolupráce,

10)   informační činnost a osvěta,

11)   spolupráce s jinými subjekty zastávající společné zájmy,

12)   rekreační, volnočasová a zájmová práce s dětmi a jejich rodiči.

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 Přihláška do spolku ke stažení zde:

Přihláška do Ekoklubu rodičů, dětí přírody z.s.

 

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz