DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

 

Vážení rodiče a přátelé,

 

Jak jsme vám již oznámili, dne 2.7.2016 je prezentována benefiční akce, která je ÚDAJNĚ pořádána naším spolkem. Chtěli bychom vás ještě jednou důrazně upozornit, že tato akce NEBYLA SPOLKEM SCHVÁLENA  a nebylo ani rozhodnuto o výběru prostředků za účelem, který je na letácích nebo jiných pozvánkách uvedený.

 

Na členské schůzi dne 30.6.2016 to bylo opět předmětem jednoho z bodů jednání a na základě hlasování byla akce zamítnutá, což bylo opět všem zúčastněným oznámeno.

 

Jak vyplývá ze zvacích mailů a distribuovaných letáčků, je akce zaštítěna i jménem členky spolku, paní Juliany Rampich HamariovéTa byla na schůzi dne 30. 6. 2016 právním zástupcem spolku VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNA, ŽE NEOBDRŽELA ŽÁDNÉ POVĚŘENÍ  k organizaci této akce a tudíž NEMÁ PRÁVO V TÉTO ZÁLEŽITOSTI ZA SPOLEK JEDNAT, tudíž ani vybírat případné příspěvky nebo vstupné. To se týká i jakékoliv jiné osoby, která by se pověřením od kohokoliv ze spolku, zejména pověřením od paní Juliany Rampich Hamariové, zaštiťoval.

 

Vzhledem k tomu, že tyto prostředky tímto způsobem vybírané spolek nepřijme, prosíme Vás, abyste pro případná další řízení úřadů s organizátorem v této věci vyžadovali po pořadatelích VSTUPENKY s uvedením uhrazené částky. Vstupenky by měly být číslované.

 

Pokud organizátorům poskytnete jakkoliv vysoký dobrovolný  PŘÍSPĚVEK NAD STANOVENOU VÝŠÍ VSTUPNÉHO, požadujte na tuto částku stvrzenku pro doložení výše přijatých (zaplacených) peněz.

 

Jelikož organizátoři i přes náš nesouhlas rozhodli, že budou akci pořádat a vybírat peníze, rádi bychom se tímto vyhnuli pozdějším komplikacím a žádostem na náš spolek o případné vrácení Vašich příspěvků, které by bylo bezpředmětné. Vyúčtování benefice a zisk z ní nebude v žádném případě předmětem našich příjmů, proto se s tímto obracejte na organizátory této soukromé akce.

 

Podobné případné akce organizované spolkem budou vždy vyhlášeny s jasnými pravidly a se zveřejněním výsledků nebo finančních zisků ve prospěch spolku transparentně na našich stránkách po jejich skončení.

 

 

Pro Vaši informaci a orientaci v problému zveřejňujeme dokumenty k tomuto problému

 

Omlouváme se Vám za případné nepříjemnosti, i když jsme je nezpůsobili a věříme, že si i přes tyto problémy jsme schopni udržet svou důvěryhodnost a chuť k Vaší spolupráci.

 

 

 

Předsedkyně spolku Ekoklub rodičů, dětí a přírody (zřizovatele Lesní školky Berounka)

Mgr. Lenka Horáčková

VYJÁDŘENÍ_K_AKCI_KONANÉ_2.ČERVENCEáProhlášení k nenahlášené akci si prosím přečtěte zde: 

Zanechte odpověď

 • Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

  Mgr. Marie Peroutková
  732 835 414

  Mgr. Lenka Horáčková
  777 149 141

  info@lesniskolkaberounka.cz