Co se dělo před rokem

Doba adventu přinesla do školky pohudu a klid, děti si s paní Cigánkovou nazdobili perníčky, navštívili jsme Luční školku Prusiny, zavítáme na faru do Dýšiny nasát trochu toho „vánočna“, především se připravujeme na vánoční slavnost v naší školce a Rybovu mši.

Minulý týden začal zkušební provoz v slaměnohliněném zázemí, děti spí pod rákosovou střechou a nyní se staví raketová kamna, zbývá vnitřní omítka a vybavení, stále se snažíme najít finanční prostředky na vybavení a na omítku, děkujeme všem, kteří pomáháte…

Přihlášky na turistický kroužek si můžete stáhnout pod lištou Kroužky

Náš domeček dostal novou hliněnou omítku, která trochu voní po hnoji, leč ten tam má nezastupitelnou funkci, a to tmelící a pružící, dále se náš pozemek rozčlenil novými terénními upravami, kdy děti mohou porovnat své fyzické schopnosti běháním do kopce a po spirále kolem domečku.

Jaro na naši zahrádce voní po bylinkách, které si děti opečovávájí na svém záhonku, vzniklo také nové vrbové divadélko, kde si děti mohou zahrát pohádku. Do školky nám přibylo morče, které si děti mohou zapůjčit i s jeho deníčkem domů, učí se tak býti zodpovědné a také si mohou vyzkoušet, jak se o morče starat.

Nová spolupráce je na světě!  Komunitní škola Koventinka  Plzeň, děti, které  absolvují naši školku a jejichž rodiče chtějí pokračovat v plnohodnotné alternativě školy se mohou obrátit na naši spřátelenou komunitní školu Koventinku.

Navázali jsme spolupráci s dětským psychologem, PaedDr. PhDr. Eduardem HEJDUKEM, Ph.D., který má svou psychologickou praxi na Poliklinice Bory, Čechova 44. Potřebujete-li se jen poradit či máte nějaký konkrétní problém s Vaším dítětem, neváhejte se, milí rodičové, na pana psychologa obrátit.

Zanechte odpověď

 • Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

  Mgr. Marie Peroutková
  732 835 414

  Mgr. Lenka Horáčková
  777 149 141

  info@lesniskolkaberounka.cz