Zásady

Zásady pro rodiče:

Zde si můžete stáhnout příručku pro rodiče.

Zásady pro děti:

 • Chováme se s respektem k sobě navzájem.
 • V lese se snažíme chovat tiše.
 • Odpadky si odnášíme z přírody vždy s sebou, pouze tzv. biologický odpad, tedy zbytky ovoce, zeleniny či rozložitelné vlhké ubrousky (na jejich obalu je poznamenáno, že jsou biologicky odbouratelné) smíme v lese zahrabat.
 • Živé tvory, kteří přímo neohrožují náš život nebo zdraví, necháváme naživu a s radostí je pozorujeme.
 • Chováme se ohleduplně, tedy hezky, ke všem ostatním formám života – stromům, keřům, mechovým porostům, květinám,houbám apod.
 • Zůstáváme na dohled dospělého – průvodce.
 • Je-li na nás voláno jménem, vždy odpovíme.
 • Při cestě lesem čekáme na předem domluvených místech.
 • Pokud máme chuť sníst nějaké lesní plody, určitě se nejdřív poradíme s dospělákem – průvodcem.
 • Při hře s klackem dáváme pozor, abychom neohrozili ostatní.
 • V lese se držíme pouze dospělých průvodců a kamarádů, se kterými jsme do lesa přišli.
 • Běhejme, skákejme, dívejme se, naslouchejme, objímejme stromy, nasávejme vůně – jen a jen podle naší momentální nálady:)

 

Zde si můžete stáhnout a pročíst náš provozní řád, najdete  v něm praktické informace k chodu naší školky:

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍ ŠKOLKY BEROUNKA

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz