Přihláška

Pokud máte zájem přihlásit Vaše dítě do naší školky, vyplňte prosím přihlášku. Přihlášky je možné podávat během celého roku. Na základě této přihlášky Vás budeme kontaktovat. O pořadí přijetí dítěte rozhoduje datum přijaté přihlášky, přednost dáváme sourozencům stávajících dětí.

V případě potíží s vyplněním dotazníku nás kontaktujte na info@lesniskolkaberounka.cz ,  nebo dotazník zkopírujte do Wordu a pošlete vyplněný na tento mail.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Jméno a příjmení rodiče:
Bydliště:
Preferované dny docházky dítěte:
Telefon rodiče:
Mailová adresa:
Předpokládaný nástup do Lesní školky Berounka:
Chci své dítě doprovázet při zkušebních dvou dnech v lesní školce Berounka: ANO/NE
Odkud jste se o Berounkce dověděli (od známých, letáček, jiné weby,...):
Stručně popište důvod, proč byste chtěli dát dítě do lesní školky:
Mám zájem dostávat informace o akcích Lesní školky Berounky mailem: ANO/NE
Souhlasím s evidencí výše uvedených osobních údajů u o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.: ANO /NE

Jméno a příjmení dítěte

Datum narození

Jméno a příjmení rodiče

Bydliště

Preferované dny docházky dítěte

Telefon rodiče

Mailová adresa

Předpokládaný nástup do Lesní školky Berounka

Chci své dítě doprovázet při zkušebních dvou dnech v lesní školce Berounka
ANONE

Odkud jste se o Berounce dověděli (od známých, letáček, jiné weby,...)

Stručně popište důvod, proč byste chtěli dát dítě do lesní školky

Mám zájem dostávat informace o akcích Lesní školky Berounky mailem
ANONE

Souhlasím s evidencí výše uvedených osobních údajů u o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.
ANONE

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz