Nejčastěji kladené otázky

Není dětem venku v zimě zima?

Díky programu, který je přizpůsoben aktuálnímu počasí a vhodné kombinaci oblečení, je zajištěný celodenní tepelný komfort. V případě potřeby se děti mohou ohřát u ohně nebo v teplém zázemí. V terénu s sebou děti mají teplý čaj v termosce, průvodce nosí deku (zatím jsme ji nikdy nepotřebovali).

Přijímá Vaše školka i děti, které jsou neočkované?

Do školky přijímáme děti, které prokážou, že jsou očkované dle platného očkovacího kalendáře nebo jejich rodiče prokážou, že mají udělenou výjimku z důvodů kontraindikace. Předškoláci jsou od povinnosti povinného očkování osvobozeni.

Jsou děti z lesních školek méně nemocné?

Lesní školky fungují v ČR teprve 9 let. Za tak krátkou dobu a z tak malého množství respondentů nelze žádnou statistickou metodou průkazně statisticky změřit, že děti z lesních školek jsou méně nemocné tak, aby výsledek nebyl zkreslený. Nicméně ze sedmileté praxe v naší školce jsme vypozorovali určité zákonitosti v nemocnosti. Děti bývají zpravidla nemocné poslední týdny před Vánocemi, kdy na celou rodinu doléhá zimní únava a stres spojený s přípravami na Vánoce. V průběhu roku zaznamenáváme nízkou nemocnost. Častěji jsou nemocné děti, které svou docházku kombinují s klasickou školkou. Úrazovost je minimální. Za sedm let praxe jsme měli dva vážné úrazy. Většinou ošetřujeme drobné oděrky a říznutí.

V zahraničí fungují lesní školky už déle. Existují rozsáhlé studie o tom, že děti, které se pohybují celý den venku jsou více odolné vůči onemocnění. Touto problematikou se podrobně zabývá: Stephen Kaplan (profesor Psychologie, Michigan, USA); Frederika Martensson (psycholožka životního prostředí, Švédsko); švédský biolog a krajinný architekt Dr. Patrik Grahn

Je lesní školka jen pro elitu?

Osobně si myslíme, že ne. Z naší praxe vnímáme, že je to spíše otázkou priorit. Jedna maminka samoživitelka oželela všechna materiální lákadla pro svou dceru a dopřála ji docházku k nám. Oblečení lze většinou obstarat z druhé ruky nebo funguje systém vyměňování mezi rodiči. Společně s ostatními školkami pracujeme na tom, aby pobyt v lesní školce byl pro průměrnou českou rodinu dosažitelný, a aby se na jeho financování více podílel stát. Je to otázka budoucnosti Lesních školek v celé ČR.

Krom toho naše Lesní mateřská škola nabízí velkou přidanou hodnotu:

– individuální přístup a větší prostor pro rozvoj kreativity

– zdravé prostředí podporující odolnost dětí

– podpora etického přístupu k přírodě a k lidem (principy kvalitního a udržitelného života …

vzdělávání v naší školce zaměřené na nemateriální hodnoty ušetří rodinám tisíce za nákupy drahých hraček a konzumně orientovaných lákadel pro děti

Nabízí LMŠ dostatečnou vzdělávací kvalitu? Není to jen „o hraní a běhání po lese“?

Naši průvodci nabízejí nejen odpovídající kvalifikaci, ale i životní a pracovní zkušenosti z řady různých oborů lidské činnosti. Právě rozhled a životní zkušenosti našich průvodců jsou jednou z kvalit, na které jsme hrdí, a kterým nepochybně také vděčíme za naše úspěchy a dobré jméno. Jak u dětí či jejich rodičů, tak v rámci komunity, která naši školku obklopuje a fandí ji. Školka má propracovaný pedagogický koncept, který je každoročně podroben revizi a obměnám. Základ zůstává stabilní – být co nejvíce venku a učit se prožitkem.

Není to nebezpečné?

Neexistuje důkaz o větším ohrožení (úrazovosti) dětí v LMŠ oproti jiným vzdělávacím institucím.

Máme krizový plán, jsme pravidelně školeni v rámci kursů první pomoci, bezpečnosti práce, hygieny.

Garantujeme schopnost vyhodnotit míru rizika té či oné činnosti pro naše svěřence, aniž bychom jim zároveň omezovali prostor nutný pro vlastní realizaci.

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz