Ceník

Provoz Lesní školky Berounka  v současné době z větší části hradí rodiče.

Náklady spojené s plněním smlouvy o předškolním vzdělávání jsou  stanoveny s ohledem na četnost docházky dítěte podle rodičem vybraného modelu docházky.

Cca 90% nákladů spojených s plněním smlouvy o předškolním vzdělávání jde na přiměřené platy pedagogů, kteří mají kvalifikaci pro práci s dětmi.  10% nákladů je spojených s provozem zázemí a organizací Lesní mateřské školy. Od 1.9. 2018 jsme vstoupili do Rejstříku MŠMT. Rodiče mohou uplatnit slevu na dani za své dítě.   O případných změnách v ceně školkovného budeme včas informovat.

Ceník platný  od září 2019 a od září 2020

model docházky 8:00-16:00 h
pětidenní 6 520 Kč
třídenní 3 826 Kč
dvoudenní 2 785 Kč

Předškolní průprava probíhá během dne a intenzivně  v odpoledních hodinách.

 Ve školním roce 2020/2021 Přijímáme celkem 4 děti do individuálního vzdělávání

 Cena spojena s administrativou a konzultací předškoláků v individuálním režimu vzdělávání je za celý školní rok 4000 Kč

(v ceně je zahrnuta konzultace s pedagogem v rozsahu 2 hodin, jednodenní pobyt v naší školce včetně oběda pro dítě i oba rodiče, materiály k  přípravě dítěte do školy).

Jednorázová návštěva   – celý den 600 Kč, dopoledne 400 Kč

Jednorázová návštěva školky  rodiny, která u nás má děti – 350 Kč na celý den.

Sourozenci uplatňují 10% slevu na docházku do Lesní  mateřské školy a ekocentra Berounka.

Strava (oběd ) činí  60,- Kč na den. Dopolední svačinu si nosí děti připravenou z domova. Odpolední svačinu si zajišťují rodiče mezi sebou sami.

Oběd je možné odhlásit do 7:00 hodin ráno, jinak propadá stravné, popřípadě si pro oběd můžete dojet do školky.

Číslo účtu pro hrazení nákladů spojených s plněním smlouvy  o předškolním vzdělávání: 2000 302 796/2010

Tyto náklady nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.

Školkovné se platí na měsíc předem. Platba je splatná nejpozději k 15. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je docházka placena na účet   Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka z.s.. Dále se platí záloha ve výši dvou měsíčního školkovného. Ta se na konci šk. roku vrací. Rodiče, kteří mají své dítě v naší školce více jak rok, platí jistinu ve výši jednoho školkovného.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu lesní školky (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz. U omluvy minimálně jeden den předem do 18 hod je možné sjednat náhradu docházky v jiné než zvolené dny, v případě, že to umožňuje kapacita Lesní školky Berounka a to do konce měsíce, kdy dítě chybělo. U celotýdenní docházky, v případech, kdy absence dítěte přesahuje 5 pracovních dní po delší dobu, je možná individuální  domluva.

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz