Ceník

Provoz Lesní školky Berounka  v současné době z větší části hradí rodiče.

Náklady spojené s plněním smlouvy o předškolním vzdělávání jsou  stanoveny s ohledem na četnost docházky dítěte podle rodičem vybraného modelu docházky.

Ceník od září 2018 

90% nákladů spojených s plněním smlouvy o předškolním vzdělávání jde na přiměřené platy pedagogů, kteří mají kvalifikaci pro práci s dětmi.  10% nákladů je spojených s provozem zázemí a organizací Lesní mateřské školy. Od 1.9. 2018 jsme vstoupili do Rejstříku MŠMT. Rodiče mohou uplatnit slevu na dani za své dítě.   O případných změnách v ceně školkovného budeme včas informovat.

model docházky 8:00-13:00 h 8:00-16:00 h
pětidenní 6 766 Kč 6 892 Kč
čtyřdenní 5 504 Kč 5 676 Kč
třídenní 4 207 Kč 4 339 Kč
dvoudenní 2 650 Kč 2 785 Kč
jednodenní 1 472 Kč 1 610 Kč

Ceník od září 2019

 

model docházky 8:00-16:00 h
pětidenní 6 520 Kč
třídenní 3 826 Kč
dvoudenní 2 785 Kč

Předškolní průprava probíhá v odpoledních hodinách.

 Ve školním roce 2019/2020 Přijímáme celkem 4 děti do individuálního vzdělávání

 Cena spojena s administrativou a přezkušováním předškoláků v individuálním režimu vzdělávání je za celý školní rok 4000 Kč.

Jednorázová návštěva školky  – celý den 600 Kč, dopoledne 400 Kč

Jednorázová návštěva školky  rodiny, která u nás má děti – 350 Kč na celý den

Sourozenci uplatňují 10% slevu na docházku do Lesní školky Berounka

Strava (oběd ) činí  60,- Kč na den. Dopolední svačinu si nosí děti připravenou z domova. Odpolední svačinu si zajišťují rodiče mezi sebou sami.

Oběd je možné odhlásit do 7:00 hodin ráno, jinak propadá stravné, popřípadě si pro oběd můžete dojet do školky.

Číslo účtu pro hrazení nákladů spojených s plněním smlouvy  o předškolním vzdělávání: 2000 302 796/2010

Tyto náklady nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.

Školkovné se platí na měsíc předem. Platba je splatná nejpozději k 15. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je docházka placena na účet spolku  Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka z.s.. Dále se platí záloha ve výši dvou měsíčního školkovného. Ta se na konci šk. roku vrací. Rodiče, kteří mají své dítě v naší školce více jak rok, platí jistinu ve výši jednoho školkovného.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu lesní školky (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz. U omluvy minimálně jeden den předem do 18 hod je možné sjednat náhradu docházky v jiné než zvolené dny, v případě, že to umožňuje kapacita Lesní školky Berounka a to do konce měsíce, kdy dítě chybělo. U celotýdenní docházky, v případech, kdy absence dítěte přesahuje 5 pracovních dní po delší dobu, je možná individuální  domluva.

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz