Ceník

Provoz Lesní školky Berounka  v současné době z větší části hradí rodiče.

Náklady spojené s plněním smlouvy o předškolním vzdělávání jsou  stanoveny s ohledem na četnost docházky dítěte podle rodičem vybraného modelu docházky.

 

Ceník od září 2017 bez vstupu do Rejstříku MŠ

Model docházky 8:00-13:00 8:00-16:00
pětidenní 6 766 Kč 6 892 Kč
čtyřdenní 5 504 Kč 5 676 Kč
třídenní 4 207 Kč 4 339 Kč
dvoudenní 2 650 Kč 2 785 Kč
jednodenní 1 472 Kč 1 610 Kč

 

80%  nákladů spojených s plněním smlouvy o předškolním vzdělávání jde na přiměřené platy pedagogů, kteří mají kvalifikaci pro práci s dětmi. Zbytek peněz je na provoz zázemí a organizaci Lesní mateřské školy.  Stále usilujeme o vstup do Rejstříku MŠMT, v současnosti zbývá doplnit poslední povinné přílohy. Na školní rok 2018/2019 platí v současnosti stejný ceník. O případných změnách v ceně školkovného budeme včas informovat.

Jednorázová návštěva školky  – celý den 600 Kč, dopoledne 400 Kč

Sourozenci uplatňují 10% slevu na docházku do Lesní školky Berounka

Strava (oběd ) činí  60,- Kč na den (momentálně bereme 5 dní z Vegeteky, zároveň probíhá průzkum mezi rodiči o požadovaném stravování). Dopolední svačinu si nosí děti připravenou z domova. Odpolední svačinu si zajišťují rodiče mezi sebou sami.

 

Oběd je možné odhlásit do 16 hodin předešlého dne, jinak propadá stravné, popřípadě si pro oběd můžete dojet do školky.

Číslo účtu pro hrazení nákladů spojených s plněním smlouvy  o předškolním vzdělávání: 2000 302 796/2010

Tyto náklady nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.

Školkovné se platí na měsíc předem. Platba je splatná nejpozději k 15. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je docházka placena na účet spolku  Ekoklub rodičů, dětí a přírody. Dále se platí záloha ve výši dvou měsíčního školkovného. Ta se na konci šk. roku vrací. Rodiče, kteří mají své dítě v naší školce více jak jeden školní rok platí jistinu ve výši jednoho školkovného.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu lesní školky (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz. U omluvy minimálně jeden den předem do 18 hod je možné sjednat náhradu docházky v jiné než zvolené dny, v případě, že to umožňuje kapacita Lesní školky Berounka. U celotýdenní docházky, v případech, kdy absence dítěte přesahuje 5 pracovních dní po delší dobu, je možná domluva o vrácení části školkovného.

 

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz