Naše školka

Lesní školka Berounka inspirovaná myšlenkou lesních mateřských škol

„Považujeme setkání s přírodou jako základní lidskou potřebu člověka. Je důležitou podmínkou pro tělesný, duševní i duchovní vývoj.“ 

Lesní školka Berounka je předškolní vzdělávací zařízení, které se inspiruje  myšlenkou „lesních mateřských škol“. Děti jsou většinu dne v přírodě, která nabízí nekonečně mnoho podnětů. V lese, na pasece, na louce, u rybníka, u potůčku, u řeky i na poli.  Dnes je zvykem vozit děti autem na kroužky, které probíhají v uzavřených budovách. Mnohdy je pobyt venku vnímán jako něco nebezpečného či nepohodlného. Tím dochází k stále většímu odcizení od zcela přirozeného prostředí, kterým příroda vždycky pro děti byla a bude.  Zdolávání nerovného terénu pomáhá v rozvoji obratnosti a koordinace, nabízí dítěti objevit zcela přirozeným způsobem hranice svých sil. Pobyt v takovém prostředí podporuje zdravé budování sebedůvěry a důvěry ve své schopnosti.  Pravidelný a dlouhodobý pobyt na čerstvém vzduchu navíc příznivě působí na imunitní systém. Děti prožívají rytmus změn ročních období a přírodních jevů. Učí se hrou a smyslovými zážitky v souladu se svými aktuálními potřebami. Zároveň nabývají potřebné znalosti pro plynulý nástup do školy dle zpracovaného vzdělávacího plánu, který se řídí požadavky aktuálního rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Průvodci na cestách za dobrodružstvím jsou dětem kvalifikovaný pedagog a asistent, které uplatňují zásady „respektující efektivní komunikace“. Tento typ předškolního zařízení pomáhá dětem osmělit se v menším kolektivu (max 15 dětí). Inspirujeme se některými principy waldorfské a Montessori pedagogiky,  programem Začít spolu, Badatelsky orientovaného učení.

 Pro koho naše Lesní školka Berounka je?

– Pro rodiče, které hledají alternativu k běžným mateřským školám.
– Pro maminky na mateřské, které by rády zapojily své starší dítě do kolektivu dětí nebo jejich dítě do mateřské školky nevzali.
– Pro rodiče, kteří sami prožili dětství na čerstvém vzduchu, za dešťů a ohýnků, větru i sluníčka, a to samé chtějí dopřát svým dětem.
– Pro rodiče, kteří nemají možnost být se svými dětmi tak často v přírodě, kteří bydlí v paneláku či domě, odkud je to do přírody daleko,
 kteří se dokážou odpoutat od představ, že bezpečně je jedině tam, kde hřeje ústřední topení a od okolí je dělí zeď.
– Pro děti rodičů, kteří by chtěli vychovávat své děti ve vztahu k přírodě, poznání a k vzájemnému porozumění.
– Pro rodiny usilující o harmonii těla i duše prostřednictví zdravého životního stylu.
– Pro děti rodičů, kteří jsou ochotni aktivně pomoci, když je třeba a mají zájem o všestranný rozvoj svých dětí.
– Pro děti rodičů, kteří chtějí pro své dítě bezpodmínečné přijetí, bezpečný prostor pro jejich vývoj.

Rodiče jsou partneři, se kterými společně zlepšujeme podmínky pro přirozený vývoj našich dětí. Lesní MŠ Berounka je pro rodiny, které hledají zdravé alternativy.

Naše lesní školka je koncipována pro děti, které dosáhly nebo dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku 3 let a děti do věku 6 let nebo děti s odkladem školní docházky. V současnosti máme ale i zkušenosti s dětmi 2,5 let starými v menším počtu.

Počet dětí ve skupině je max. 15.

Doprovod rodiče je zpočátku možný a vítaný, cítí-li to rodič jako to nejlepší pro své dítě. S průvodci si můžete vytvořit adaptační program na míru. Doporučená doba max. 1 měsíc.

Novým zájemcům nabízíme po předchozí domluvě dva zkušební dny zdarma.

Fungujeme každý den od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00.

Velmi doporučujeme docházku dítěte všechny dny – tím je zaručena kontinuita programu, plnění pedagogického plánu a ucelenost dětského kolektivu.

Samozřejmostí je individuální přístup.

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz