Rok 2019: sbírka kamna: Děkujeme Libušce Ringelhánové za výrobu dárků s našimi dětmi pro dárce na kamna Jarní brigáda 30. března 2019 Přinášíme krátké ohlédnutí za zkrášlovací akce Berounka!!! Z naší rozvrkočené školky, omšelé po zimě se stala zase krasavice. Nebylo to jen tak samo sebou. Velké úsilí bylo vydáno a děkujeme! Milošovi za profi práci s motorovkou a odvoz všeho nepořádku na šroťák. Lubošovi za půjčení vozíku. Mili a Honzovi za super profi kuchyňku tzv. blátivou, za kterou by se nemusel stydět ani řetězec Ikea. Děkujeme Veronikám a Janičce za krásný recyklo domeček pro děti z proutí. Dále pak Terezce a Andree za profi odkamenění a odklackování školky (děti za půl roku dokázaly z lesa přinést půl dřevníku dřeva ve formě klacíků na své hry). Děkujeme Petrovi a Markovi za profi bednu na náš písek. Vláďovi za velký výdej energie při transportu zbylého pískoviště. Děkujeme Lence za občerstvení a krásnou budku, kterou se Samíkem vytvořila pro sýkorky. Velký dík patří Tomášovi za psychickou podporu při vaření guláše a za zapojení všech svalů při odvozu nepořádku. Děkujeme také obci Druztová, že nám s důvěrou na půl dne svěřila odkládací plochu za vsí a že jsme zde mohli zrecyklovat velké množství materiálu pro naši školku a zároveň odložit nepotřebné. Děkujeme Jankovi za pětihvězdičkový hotel pro naše morčata. Také děkujeme všem, kteří na nás mysleli a poslali krásné počasí! A vlastně ještě Aničce, že nám pomohla dostavit hliněnou lavici v domečku! Andree za výbornou pomazánku. Dětem za pomoc při zadělávání děr na domečku. A Vám všem, kteří jste něčím pomohli a uniklo to naší pozornosti!!! Letní badatelská školka: Děkujeme Alešovi, Janě, Aleně a Petrovi, že na letní badatelské školce dětem ukázali, jak bádají opravdoví vědci! Děkujeme Akademii věd ČR za kompostér. Děkujeme obyvatelům z Druztové, že nám přinášejí nádobí a čisté papíry pro pro práci s dětmi Rok 2018: Děkujeme panu Weinfurtovi za svůj věnovaný čas pro odborné konzultaci budoucích kamen do Slamáčku. Panu  Hansovi (výživovému poradci) za odbornou konzultaci jídelníčku. panu Weinfurtovi za dříví pro naši školku. Podzimní brigáda: Rodině Vlčkových, Honzovi Kociánovi, Lídě, Verče a Lence, dětem za pomoc s odstraněním nebezpečných klacků s hřebíky. Petrovi Beranovi za přidělání světel k zázemí. Děkujeme paní Yvetě Jílkové za doplnění požární zprávy k zázemí naší školky. Děkujeme panu Papeži za konzultaci BOZP a revizi našich elektrospotřebičů. Děkujeme Zuzaně Šloufové za právní servis pro naši Lesní mateřskou školku. Jarní brigáda: Děkujeme Tomáši Martínkovi za guláš a pomoc při svozu materiálu, konstrukci k hygienickému zázemí, za vyčištění kamen. Dále pak Martinu Slezákovi a za vyčistění kamen a vytvoření střechy nad hygienickým zázemím. Obci Druztová za zprostředkování ornice a zpřístupnění manipulační plochy po uzávěrce. Michalovi Admcovi a Pavle Skalové za pomoc s uklizením školky po brigádě, opravě nářadí. Marku Charvátovi za opravu a kontrolu vozíčku, spravení odpadu a drobné opravy v naší školce. Báře Kunové, Janě  Slezákové,  Terezce Martínkové za úklid na pozemku a mimo něj. Markétě Vacovské za sepsání lékárničky. Rodině Volterových děkujeme za odvoz kompostu a pomoc při úklidu školky. Rodině Raškových za optimalizaci odpadu v naší školce. Honzovi Kociánovi za nápomocné práce při řešení technických problémů v naší školce. Honzovi Šloufovi za bezpečné zpřístupnění kompostů. Tomáši Peroutkovi za zapůjčení vozíku. Verče Petrlíkové za dovoz vody a úklid domečku. Janě Charvátové za úklid pískoviště.   Rok 2017: Děkujeme Václavu Novákovi za vytvoření poklopu do sklepa pod zázemím Děkujeme Václavu Novákovi, Marku Hankovcovi a Kamilu Novákovi za přidělání informační cedule k naší Lesní školce. Děkujeme Michalu Drhovi za konzultace při tvorbě Finančního plánu. Děkujeme babičce Olze Süssové za odbornou konzultaci  v oblasti hygieny stravování Děkujeme Mudr. Kohoutové za pomoc při vypracování HACCAP. Děkujeme Mudr. Králové za kurz první pomoci pro naše průvodce Děkujeme Mudr. Koželuhové za přednášku pro veřejnost jako dar pro naši školku Děkujeme Veronice Formánkové za velkou pomoc při plánování strategie Rejstříkové podoby Lesní mateřské školy Berounka Děkujeme mamince Libušce Ringelhánové za dodávání rostlin a keřů do naší školkové zahrady v průběhu celého roku. Děkujeme všem, kteří se podíleli na podzimní brigádě chystání dřeva na zimu: Tomáši Peroutkovi za dovoz dřeva a rozřezání velké hromady. Honzovi Kociánovi za rozřezání druhé hromady. Rodině Ringelhánů za rostliny do naší zahrádky a pomoc na brigádě. Rodině Vlčků za vožení dřeva a skládání dřeva. Rodině Součků. Děkujeme Ronje Korousové, která naší školce zapůjčila zahradnické nářadí - rýč, kropáč, kosu, hrábě, kolečko na dobu neurčitou.   Děkujeme odborníkům, kteří bez nároku na honorář obohatili naši letní školku svými znalostmi z oboru: botaničce Aleně Dostálové ze Západočeské univerzity, Karlovi Makoňovi ze Záchranné stanice Zábělá, krajinné ekoložce - Evě Semančikové, hydrobioložce Anně Hažkové, entomoložce Janě Lipárové, bývalému hajnému Oldovi Rosůlkovi.   Děkujeme všem, kteří se podíleli na jarní brigádě ve školce. Jmenovitě: rodině Nováků, rodině Šloufů, rodině Kociánů, Terezce Martínkové, Lubošovi Bejčkovi, Hance Beranové, Andree Černé, rodině Volterových. Děkujeme Martinovi Slezákovi, který společně s dětmi vytvořil stříšku na ručníky. Děkujeme panu Volterovi a panu Folkovi, místním ornitologům za odborné vedení dne v týdnu s tématem ptactvo. Děkujeme Karlovi Makoňovi za  odbornou expedici  na jeho záchranou stanici. Děkujeme panu Charvátovi za ukázku umění hrát na kytaru v týdnu S umělci. Děkujeme Janě Slezákové a panu Rosůlkovi za ukázku umění malířské tvorby v týdnu S umělci. Děkujeme Martinu Černému za možnost exkurze do jeho truhlářské dílny. Děkujeme Michalovi Folkovi za krásnou možnost navštívit jeho pneuservis a nahlédnout do tajů jeho řemesla. Děkujeme Lence Jíšové za lekci výrazového tance pro naše děti. Děkujeme Obecnímu úřadu Druztová za možnost využití tělocvičny pro program naší školky. Rok 2016: Děkujeme školkovému Ježíškovi za krásné Orfovy nástroje  a nové fixy. Děkujeme rodině Nováků, Kociánů a Martínků za přípravu materiálu na altán. Děkujeme rodině Pašků za pomoc s terénními úpravami pozemku na budoucí altán. Děkujeme Karlovi Makoňovi za postavení plotu a krásné reprezentativní branky v naší školce. Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na jarním úklidu naší školky: Rodině Jedličků z Habrové za zajištění oběda, dědovi Baronovi za rozvoz ornice, Petrovi Jedličkovi za výsadbu keřů, zpevnění tabule a pověšení budky, maminkám, které se daly do hrabání  a pletí. Tatínkům, kteří se postarali o rozebrání starého plachtového přístřešku. Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli při červnové brigádě. Rodině Pašků za zajištění vozíku, žáby a oběda, Honzovi Kociánů za odvoz špalíků rozřezání dřeva a vyskládání. Gábině Egersdorfové za umytí zablácených trámů, jejímu manželovi za rozebrání staré podlahy. Kamilovi Novákovi za úpravu parkoviště. Martinovi Slezákovi za rozebrání starých vrátek. Děkujeme Katce Jedličkové a Báře Kunové za výborné obědy během celého minulého  školního roku. Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na připravě odpoledních svačin - Katce Jedličkové, Báře Kunové, Lucce Jiráskové, Mirce Cigánkové. Děkujeme architektce Haně Kudové za připomínkování variant plánovaného přístřešku, panovi Sýkorovi z plzeňské ZOO za konzultaci střechy přístřešku. Rok 2015: Děkujeme Michalovi Drhovi a firmě Mepatek za technickou realizaci našich nových webových stránek i finanční zajištění nákupu wordpressové šablony a financování ročního hostingu. Při našem jarním úklidu jsme měli pomocníky, s jejichž nasazením jsme většinu nutné práce zvládli za jediný den. Jmenovitě děkujeme Ivče a Michalovi s malou Esterkou ze Zruče, Alence s rodinou ze Zruče, Zuzce a Lucii z Druztové, Martinovi z Druztové, Míše se Šimonkem ze Zruče, Bětce z Kaceřova a Verče s rodinou ze Sence. Rok 2014 Pan Martin Beránek z Druztové postavil naší školce kompostér. Děkujeme za pomoc!    

Dobrovolně pomohli svou prací! - Pomocníci.

Rok 2018: Děkujeme Pavle Skalové za krásné maňásky pro děti naší školky ručně dělané. Rok 2016:  Děkujeme paní Marii Skolkové z Druztové za krásný strom  s dárcovskými cedulkami na našem domečku v uměleckém provedení mozaiky s lístečky pískovou technikou   http://skleo.cz/, dále pak mamince Julianě Rampich Hamariové za pomoc s realizací tohoto projektu.  Děkujeme Jirkovi Jedličkovi za krásný rošt, na kterém si děti budou moct v zimních měsících na ohni uvařit polévku   Rok 2015: Děkujeme Janě Slezákové, nyní již naší dvorní grafičce, za skvělou grafiku našich promo materiálů!!! Děkujeme ZUŠ Zámeček za nádhernou ceduli "Zpomalte, děti!", která citlivě upozorňuje řidiče na možný pohyb našich dětí v blízkosti školky. Rok 2014: Děkujeme mockrát Janě Slezákové za krásnou mozaiku ve Slamáčku! Rok 2013: Poděkování paní Lence Nekolové z Druztové za krásné logo pro naší školku! Klárko Motyčáková, keramická cedulka, kterou jsi vyrobila pro naší školku, je moc krásná, jsi šikovná slečna, děkujeme za ní i Tvou výpomoc nejen při Noci kostelů 2013!

Darovali vlastní tvorbu - Dárce.

V roce 2019 jsme dostali od rodiny Šloufů finanční dar v hodnotě 4000 Kč. V roce 2017 jsme dostali od příznivce Lesní školky 14 328 Kč - peníze jsme použili částečně na zateplení podkroví  a částečně na nákup pomůcek. V roce 2016 jsme dostali od příznivce Lesní školky 18 018 Kč - částku jsme použili částečně na zateplení podkroví a částečně na nákup pomůcek do Lesní školky. Velice si těchto darů vážíme, protože  díky nim můžeme pokročit v budování zázemí a zároveň můžeme nakoupit zajímavé pomůcky pro výuku v přírodě.   V minulých letech : Radovan Jirka nám přispěl částkou 5000 Kč, moc díky. Firma Reaas nám přispěla částkou 10000 Kč, velmi děkujeme!!! JK Prestige Trading, Rokycany nám věnovali finanční dar 10000 Kč, děkujeme!!! Andrea Černá nám poslala darem částku 25000 Kč, moc děkujeme!!! Paní Marie Horáčková nám poslala dar ve výši 10000Kč, děkujeme!!! Firma Smart Technologies nám přispěla částkou 6000Kč, díky moc. Paní Marie Horáčková nám opět přispěla, veliké díky, částkou 2000 Kč. Firma Vrba internet nám přispěla částkou 20000 Kč, velké díky!!! Rodině Drábkových-Drhových ze Zruče a firmě Mepatek bychom rádi vyjádřili poděkování za finanční dar v celkové výši 15tis. korun na stavbu našeho zázemí!!! Naše školka vyjadřuje obrovský dík obci Druztová za finanční podporu částkou 50tis. korun. Cítíme se zavázáni propojit naše aktivity s obcí, co nejvíce to půjde. Děkujeme celému zastupitelstvu za důvěru v nás vloženou!

Finančně nás podpořili! - Dárce.

Našli se lidé, kteří část svého volného času věnovali stavbě zázemí. Chtěli se inspirovat, nasbírat nové zkušenosti s jiným druhem stavění a prostě jen pomoci zajímavému projektu bez nároku na finanční honorář. Jmenovitě patří náš obrovský dík zejména panu Martinu Vrbovi z Druztové, našemu stavbyvedoucímu. Dalšími malými i většími pomocníky byli: Andrea a Jakub Černých, Plzeň; Antonín Bartoníček, Druztová; Barbara Kunová, Krašovice; Baxovi, Druztová; Beranovi, Druztová; Branislav Zuštin, Klobouky; Egersdorfovi, Útušice; Dan a Mirka Cigánkovi s rodinou, Český Bříza; fi Hauptmann, Druztová; fi JK PRESTIGE TRADING, Rokycany; fi Martin Pašek, Krašovice; fi Mepatek s.r.o., Plzeň; fi Mundl, Druztová; fi Poehlmann, Německo; fi REAAS, Plzeň; Hanka Maříková, Plzeň; Ivana a Michal Kašovi, Zruč; Jan Brych, Chrást; Jan Černý, Plzeň; Jan Šlouf, Plzeň; Jana a Martin Slezákovi, Plzeň; Jaroslav Vacek, Vejprnice; Jedličkovi, Habrová; Jirkovi-Antonovi, Rokycany; Jiří Fictum, Plzeň; Jiří Lodr, fi EKOSTAVIVO, Osvračín; Josef Jelen, Druztová; Josef Vajskebr, Plzeň; Juliana a Erik Rampichovi, Plzeň; Kamil Novák, Zruč; Klailovi, Druztová a Plzeň; Květa a Pavel Polákovi, Třemošná; Květoslav Wolf, Plzeň; Kykalovi, Plzeň; Lenka Horáčková, Plzeň; Lenka Maříková, Plzeň; Lenka Nekolová, Druztová; Luboš  Bejček, Druztová; Lucie Černá, Druztová; Lucie Jirásková, Plzeň; Marie a Tomáš Peroutkovi, Druztová; Marie Horáčková, Mariánské Lázně; Martin Kaše, Planá; Martin Uhlíř, Druztová; Martina Petrakovičová, Plzeň; Martínkovi, Dolany; Michaela Drábková, Zruč; Michal Drha, Zruč; Milan Sekáč, Plzeň; Miluška Blažková, Plzeň; Nekolovi, Druztová;  Pavel Hahn, Kyšice; Pavel Kostka, Druztová; Pletichovi, Chrást; Ringelhahnovi, Žichlice; Ronja Korousová, Přívětice; Simona Týmlová, Plzeň; Smart Technologies s.r.o., Zruč; Stajnerovi, Zruč; statek u Klailů, Dolany;  Stavební odbor městského úřadu Třemošná; Tomkovi, Druztová; Truhlářství Martin Černý, Druztová; Tj Sokol, Druztová; Truhlářství Novák, Luhov; Truhlářství Rott, Žichlice; Václav Novák, Plzeň; Václav Zuska, Chotiná; Vidersperkovi, Plzeň; Vojtěch Karban, Plzeň; Zdeňka Poláková, Třemošná; Životoviml., Hromnice; Životovi, Hromnice.  

Pomocníci při stavbě Slamáčku - Pomocníci.

  2019: Děkujeme Martinovi Černému za dodávku pilin na naše ekotoalety 2017: Děkujeme truhlářství Rott za topivo do našich kamen Děkujeme Mateřské školce Druztové za várnice Děkujeme rodině Keslů za špalíky pro děti kolem ohně.   2016: Děkujeme Tomášovi Peroutkovi za poskytnutí centrály na Vánoční slavnost a za zapůjčení vozíku k dovozu dřeva do školky. Děkujeme Mateřské školce Druztová za nádobí do naší školky. Děkujeme truhlářství Rott Žichlice za topivo do našeho zázemí. Děkujeme spolku Biatlonistů Zruč za zapůjčení zázemí v  době přestavby zázemí v Druztové. Děkujeme JUDr. Janovi Klailovi a Věrce Klailové za poskytnutí bezplatné právní pomoci. Děkujeme JUDr. Zuzaně Šloufové za poskytnutí bezplatné právní pomoci. Děkujeme Mgr. Lence Zajícové za poskytnutí bezplatné právní pomoci. Děkujeme spolku Biatlonistů Zruč za zapůjčení klubovny pro konání Letní školky 2016. Mamince Ing. Andree Černé za přepracování našich nových webových stránek. 2015: Rodičům Mirce a Danovi Cigákovi za poskytnutí zázemí pro naší Lesní školku na jaře 2015 v jejich vesnici Česká Bříza. Ekostaviva Pelc, Osvračín darovaly balíky slámy v hodnotě 2000 Kč. Truhlářství Rott, Žichlice daroval materiál na podlahu v hodnotě 6000 Kč. Truhlářství Novák, Luhov daroval materiál a práci v hodnotě 20 000 Kč. Obecní úřad v Druztové nám dal k dispozici vyřazené stolky a židličky z místní MŠ, již jsou umístěné v našem zázemí na OÚ. Děkujeme za ně. Velký dík za možnost zázemí na Obecním úřadě v obci Druztová. Děkujeme paní Gabriele Kormošové za jablka, kterými jsme zpestřily naše občerstvení při zářijové přednášce. Dále si velice vážíme toho, že nám nabídla své přebytky ze zahrádky, konkrétně část podzimní úrody jablek, pro děti na svačiny a na mošt. Díky, Gábi! Základní škola v Pernarci nám za velmi výhodných podmínek odprodala vyřazené židličky a lavice, u kterých se děti mohou pohodlně naobědvat. Děkujeme! Zároveň patří naše poděkování panu Tomáši Peroutkovi, který nám nábytek na své náklady dovezl. Od pana Tomáše Jochece jsme dostali dvě plachty, které nám v roce 2012 posloužily k prvnímu provizorního přístřešku v lese. Milý pan Jára, místní včelař, věnoval našim dětem několik sklenic svého vynikajícího medu. Dostali jsme puzzle s čísly a písmeny od maminky Zdeňky s její dcerkou Emou z Třemošné, děkujeme za didaktickou pomůcku. Rodině Drhových - Drábkových ze Zruče děkujeme za velké balení různých druhů čajů pro naše děti ke svačince. Chtěli bychom vyjádřit velký dík rodině Drábkových z Františkových Lázní za nové utěrky, ručníky, osušky a mělké talíře do naší školky. Rádi bychom poděkovali paní Šárce Březinové z Druztové za sazenice lísky a ostružiny. Už se těšíme na plody! Rodina Černých z Druztové nám do našeho zázemí věnovala skříňku a nástěnnou poličku. Hodí se nám, díky! Rodina Baxova nám věnovala sazenice reveně, už se těšíme na koláč! Rodina Šlajsova z obce Zruč-Senec přinesla a zasadila několik rostlinek do naší zahrádky. Děkujeme. Manželům Pletichovým z obce Chrást zbyla jílovitá hlína ze stavby svého domu, rádi nám ji věnovali a přivezli na pozemek školky na budoucí omítku našeho slaměného zázemí. Děkujeme! Poděkování manželům Vackovým z Vejprnic za opravdu velkou "hromadu" kancelářského papíru a čtvrtek pro tiskárnu a dětské tvoření. Velmi si toho vážíme! Pan Josef Jelen z Druztové věnoval školce odvoz slaměných balíků na stavbu domečku. Velmi si toho vážíme a děkujeme za Vaše sympatie. Manželé Kykalovi z Plzně věnovali školce několik dětských knížek. Firma Mundl/Mundlová Druztová přivezla avii zeminy na omítky Slamáčku. Děkujeme! Truhlářství Martin Černý z Druztové poskytuje naší školce piliny na ekotoaletu a drobné odřezky na zátop. Velký dík za pomoc! Firma Rott s.r.o., Hromnice věnovala naší školce řezivo na Slamáček v hodnotě 6tis. korun. Děkujeme, pane Rotte, za Vaši přízeň! Tělovýchova Sokol Třemošná věnovala 15ks karimatek k dosloužení. Děkujeme. Velký dík manželům Baxovým za sponzorský dar ve formě 3 dřevěných částí budoucí kadibudky:) Děkujeme Jitce Vracovské z Druztové za dětské podsedáky! Běhoun do našeho stanu věnovala rodina Tomkovic z Druztové. Velmi se nám hodí, děkujeme. Paní Irena Sokolová z Druztové školce věnovala několik druhů bylinek a dva keříky angreštu. To nám to naše jídlo bude chutnat ještě víc. Díky! Manželé Jedličkovi z Plzně zasadili v naší školce rakytník. Mateřská školka Druztová věnovala dětský nábytek do naší školky.

Věcné dary - Dárce.

Obec Druztová podporuje  činnost Ekoklubu rodičů, dětí  a přírody ve velké míře. Lesní školka mohla tři roky svého působení využívat podkrovní místnost Obecního úřadu zcela bez platně. Pozemek, na kterém Lesní školka vznikla, patří obci, která jej pronajímá za symbolickou korunu na m2 za rok. Na stavbu zázemí pro Lesní školku  Obec Druztová přispěla 50 tis. Kč. V roce 2014 a 2015 dostala Lesní školka od Obce Druztová  dotaci 15 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů na materiál, pomůcky, občerstvení na akce pro veřejnost.

Obec Druztová - Podporovatel.

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz