Letní školka 2019

Letní badatelsko-filozofická školka Berounka 2019
pro děti 3-9let
A) 22. července –  26. července
B) 29. července- 2. srpna
C) 5. srpna – 9. srpna
Letní školka v roce 2019 bude opět zaměřena na bádání v krásné přírodě Přírodního parku Horní Berounka, vesnici Druztová a jejím nejbližším okolí. Nově se zaměříme na filozofování s dětmi. Děti jsou ve své podstatě malými filozofy. Pojďme se letošní léto ponořit do této nové výukové metody našich dětí, rozvinout jejich slovní zásobu, schopnost kriticky přemýšlet a schopnost argumentace…

BOŠ I (badatelsky orientovaná školka)

Jak se přihlásit:

Vyplněnou přihlášku viz výše zaslat na info@lesniskolkaberounka.cz

Přihláška je závazná

Do 15. 5. uhradit částku za zvolený turnus na č. účtu viz přihláška

Ceník (2019) Jednotýdenní účast Dvoutýdenní účast  20% sleva Třítýdenní účast 25% sleva
Jedno dítě 2000 3200 4500
2 sourozenci 10% sleva 3600 5760 8100

Co s sebou: viz seznam věcí níže

Letos do naší školky zavítá: geolog, hydrobioložka, botanička, herpetolog, ochranář přírody, entomoložka

program dne:

 • Ranní kruh
 • Bádání v přírodě
 • Svačina
 • Putování Přírodním parkem Horní Berounka, volná hra
 • Oběd
 • Odpočinek, filozofování s dětmi
 • Vyrábění, volná  hra
 • Svačina
 • Volná hra

Služby průvodců

I. turnus: Maru (hlavní vedoucí dne), Lída, Bětka Peroutková, (výpomoc Lenka)

II. turnus Maru (hlavní vedoucí dne), Alžběta Kalinová, Karolína Kliková, Veronika Peckertová

III. turnus: Lída (vedoucí dne), Alžběta Kalinová, Karolína Kliková

Každodenní sraz mezi 8:00-9:00 na pozemku Lesní školky Berounka – vyzvedávání možné mezi 15:00-16:00.

Čekají nás každodenní povinnosti na pozemku – nanošení vody, zalévání zahrádky, úklid.

Čekají nás každodenní –   písničky, básničky, hraní na Orfovy nástroje a vlastní rukou vyrobené nástroje

Čeká nás každodenní volné hraní, vyrábění v dílně, odpolední dílničky s děvčaty ze vsi, hraní s blátem, vodou, přírodninami

Čeká nás každodenní radování, řešení konfliktů, překonávání svých hranic, hledání výzev, nebo také jen „bezduché lelkování“, ležení v trávě a koukání na plující mraky…

Po obědě pravidelný odpočinek –  spící děti budou mít odpočinek v patře slaměnohliněného zázemí, nespící děti budou odpočívat ve stínu na dece a nově filozofovat.

Po odpolední svačině si budeme hrát a dokončovat započaté výrobky.

Jak vybavit své dítě na první den Letní školky?
1. batůžek  a v něm dopolední svačina, pití, miska se lžící (může být i keramická-zůstává v zázemí), pláštěnka, pytlíček na poklady
2. tašku s náhradním oblečením – zabalit komplet náhradní oblečení- boty, ponožky, triko, kraťasy, tepláky, mikinu
3. pokrývka hlavy
4. natřít krémem na opalování, použít repelent ( mažeme krémem, který rodiče přidali dětem do batohu nebo vlastním školkovým)
5. karimatku, spacák, polštářek – vše podepsané
6. nafukovací rukávky
7. nástupní list  a schválení pro rodiče
8. ručník, podepsaní
Prosíme rodiče, aby dětem vše pečlivě podepsali.
Jídlo a pití

Děti si přinesou vlastní dopolední svačinu. Odpolední svačinu zajišťují rodiče (každý den si vezme jeden z rodičů na starost svačinu pro všechny děti). Oběd přivážíme ze smluvené restaurace. Jídelníček k nahlédnutí v zázemí školky

Filozofování s dětmi

 • filozofování s dětmi je pro nás nová didaktická metoda, kterou si na letní školce s dětmi vyzkoušíme.  Filozofování s dětmi přináší dětem rozšíření slovní zásoby, učí se argumentaci, pomáhá rozvíjet jejich schopnost tvořit věty, kriticky myslet, upevňuje vztahy mezi dětmi, atd.
 • Každý den je nachystán příběh s morálním podtextem, děti se budou snažit nad příběhem diskutovat a svými otázkami se dobrat odpovědí.

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz