Letní školka 2019

Letní badatelsko-filozofická školka Berounka 2019
pro děti 3-8 let
A) 22. července –  26. července
B) 29. července- 2. srpna
C) 5. srpna – 9. srpna
Letní školka v roce 2019 bude opět zaměřena na bádání v krásné přírodě Přírodního parku Horní Berounka, vesnici Druztová a jejím nejbližším okolí. Nově se zaměříme na filozofování s dětmi. Děti jsou ve své podstatě malými filozofy. Pojďme se letošní léto ponořit do této nové výukové metody našich dětí, rozvinout jejich slovní zásobu, schopnost kriticky přemýšlet a schopnost argumentace…

BOŠ I (badatelsky orientovaná školka)

Jak se přihlásit:

Vyplněnou přihlášku viz výše zaslat na info@lesniskolkaberounka.cz

Přihláška je závazná

Do 15. 5. uhradit částku za zvolený turnus na č. účtu viz přihláška

Do 30.4. Vám zašleme podklady pro nástup do Letní badatelské školky

Ceník (2019) Jednotýdenní účast Dvoutýdenní účast  20% sleva Třítýdenní účast 25% sleva
Jedno dítě 2000 3200 4500
2 sourozenci 10% sleva 3600 5760 8100

Co s sebou: viz seznam věcí níže

Letní badatelská školka Berounka je koncipovaná v duchu naší Lesní školky, je obohacena o návštěvy odborníků z oblasti – biologie, botaniky, geologie atd.,

program je zaměřen na bádání v přírodě

S odborníky se budeme snažit určit druhovou skladbu rostlin na naší kopretinové louce před školkou, na složení hmyzu a provázanost jeho života s rákosovou střechou našeho zázemí. Za úkol bude vytvořit informační tabuli pro návštěvníky naší školky….

Každodenní sraz mezi 8:00-9:00 na pozemku Lesní školky Berounka – vyzvedávání možné mezi 15:00-16:00.

Čekají nás každodenní povinnosti na pozemku – nanošení vody, zalévání zahrádky, úklid.

Čekají nás každodenní –   písničky, básničky, hraní na Orfovy nástroje a vlastní rukou vyrobené nástroje

Čeká nás každodenní volné hraní, vyrábění v dílně, odpolední dílničky s děvčaty ze vsi, hraní s blátem, vodou, přírodninami

Čeká nás každodenní radování, řešení konfliktů, překonávání svých hranic, hledání výzev, nebo také jen „bezduché lelkování“, ležení v trávě a koukání na plující mraky…

Po obědě pravidelný odpočinek –  spící děti budou mít odpočinek v patře slaměnohliněného zázemí, nespící děti budou odpočívat ve stínu na dece při poslechu pohádek.

Po odpolední svačině si budeme hrát a dokončovat započaté výrobky.

Jak vybavit své dítě na první den Letní školky?
1. batůžek  a v něm dopolední svačina, pití, miska se lžící, pláštěnka, pytlíček na poklady
2. tašku s náhradním oblečením – zabalit komplet náhradní oblečení- boty, ponožky, triko, kraťasy, tepláky, mikinu
3. pokrývka hlavy
4. natřít krémem na opalování, použít repelent ( mažeme krémem, který rodiče přidali dětem do batohu nebo vlastním školkovým)
5. karimatku, spacák, polštářek – vše podepsané
6. nafukovací rukávky
7. nástupní list  a schválení pro rodiče
8. kopie očkovacího průkazu nebo prohlášení, že je vaše dítě řádně očkované nebo je zproštěno očkování z důvodů kontraindikace
Prosíme rodiče, aby dětem vše pečlivě podepsali.
Jídlo a pití

Děti si přinesou vlastní dopolední svačinu. Odpolední svačinu zajišťují rodiče (každý den si vezme jeden z rodičů na starost svačinu pro všechny děti). Oběd přivážíme ze smluvené restaurace.

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz