Dobrovolně pomohli svou prací!

Rok 2018:

Petrovi Beranovi za přidělání světel k zázemí.

Děkujeme paní Yvetě Jílkové za doplnění požární zprávy k zázemí naší školky.

Děkujeme panu Papeži za konzultaci BOZP a revizi našich elektrospotřebičů.

Jarní brigáda: Děkujeme Tomáši Martínkovi za guláš a pomoc při svozu materiálu, konstrukci k hygienickému zázemí, za vyčištění kamen. Dále pak Martinu Slezákovi a za vyčistění kamen a vytvoření střechy nad hygienickým zázemím. Obci Druztová za zprostředkování ornice a zpřístupnění manipulační plochy po uzávěrce. Michalovi Admcovi a Pavle Skalové za pomoc s uklizením školky po brigádě, opravě nářadí. Marku Charvátovi za opravu a kontrolu vozíčku, spravení odpadu a drobné opravy v naší školce. Báře Kunové, Janě  Slezákové,  Terezce Martínkové za úklid na pozemku a mimo něj. Markétě Vacovské za sepsání lékárničky. Rodině Volterových děkujeme za odvoz kompostu a pomoc při úklidu školky. Rodině Raškových za optimalizaci odpadu v naší školce. Honzovi Kociánovi za nápomocné práce při řešení technických problémů v naší školce. Honzovi Šloufovi za bezpečné zpřístupnění kompostů. Tomáši Peroutkovi za zapůjčení vozíku. Verče Petrlíkové za dovoz vody a úklid domečku. Janě Charvátové za úklid pískoviště.

 

Rok 2017:

Děkujeme Václavu Novákovi za vytvoření poklopu do sklepa pod zázemím

Děkujeme Václavu Novákovi, Marku Hankovcovi a Kamilu Novákovi za přidělání informační cedule k naší Lesní školce.

Děkujeme Michalu Drhovi za konzultace při tvorbě Finančního plánu.

Děkujeme babičce Olze Süssové za odbornou konzultaci  v oblasti hygieny stravování

Děkujeme Mudr. Kohoutové za pomoc při vypracování HACCAP.

Děkujeme Mudr. Králové za kurz první pomoci pro naše průvodce

Děkujeme Mudr. Koželuhové za přednášku pro veřejnost jako dar pro naši školku

Děkujeme Veronice Formánkové za velkou pomoc při plánování strategie Rejstříkové podoby Lesní mateřské školy Berounka

Děkujeme mamince Libušce Ringelhánové za dodávání rostlin a keřů do naší školkové zahrady v průběhu celého roku.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na podzimní brigádě chystání dřeva na zimu: Tomáši Peroutkovi za dovoz dřeva a rozřezání velké hromady. Honzovi Kociánovi za rozřezání druhé hromady. Rodině Ringelhánů za rostliny do naší zahrádky a pomoc na brigádě. Rodině Vlčků za vožení dřeva a skládání dřeva. Rodině Součků.

Děkujeme Ronje Korousové, která naší školce zapůjčila zahradnické nářadí – rýč, kropáč, kosu, hrábě, kolečko na dobu neurčitou.

 

Děkujeme odborníkům, kteří bez nároku na honorář obohatili naši letní školku svými znalostmi z oboru: botaničce Aleně Dostálové ze Západočeské univerzity, Karlovi Makoňovi ze Záchranné stanice Zábělá, krajinné ekoložce – Evě Semančikové, hydrobioložce Anně Hažkové, entomoložce Janě Lipárové, bývalému hajnému Oldovi Rosůlkovi.

 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na jarní brigádě ve školce. Jmenovitě: rodině Nováků, rodině Šloufů, rodině Kociánů, Terezce Martínkové, Lubošovi Bejčkovi, Hance Beranové, Andree Černé, rodině Volterových.

Děkujeme Martinovi Slezákovi, který společně s dětmi vytvořil stříšku na ručníky. Děkujeme panu Volterovi a panu Folkovi, místním ornitologům za odborné vedení dne v týdnu s tématem ptactvo. Děkujeme Karlovi Makoňovi za  odbornou expedici  na jeho záchranou stanici. Děkujeme panu Charvátovi za ukázku umění hrát na kytaru v týdnu S umělci. Děkujeme Janě Slezákové a panu Rosůlkovi za ukázku umění malířské tvorby v týdnu S umělci. Děkujeme Martinu Černému za možnost exkurze do jeho truhlářské dílny. Děkujeme Michalovi Folkovi za krásnou možnost navštívit jeho pneuservis a nahlédnout do tajů jeho řemesla. Děkujeme Lence Jíšové za lekci výrazového tance pro naše děti. Děkujeme Obecnímu úřadu Druztová za možnost využití tělocvičny pro program naší školky.

Rok 2016: Děkujeme školkovému Ježíškovi za krásné Orfovy nástroje  a nové fixy. Děkujeme rodině Nováků, Kociánů a Martínků za přípravu materiálu na altán. Děkujeme rodině Pašků za pomoc s terénními úpravami pozemku na budoucí altán. Děkujeme Karlovi Makoňovi za postavení plotu a krásné reprezentativní branky v naší školce.

Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na jarním úklidu naší školky: Rodině Jedličků z Habrové za zajištění oběda, dědovi Baronovi za rozvoz ornice, Petrovi Jedličkovi za výsadbu keřů, zpevnění tabule a pověšení budky, maminkám, které se daly do hrabání  a pletí. Tatínkům, kteří se postarali o rozebrání starého plachtového přístřešku.

Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli při červnové brigádě. Rodině Pašků za zajištění vozíku, žáby a oběda, Honzovi Kociánů za odvoz špalíků rozřezání dřeva a vyskládání. Gábině Egersdorfové za umytí zablácených trámů, jejímu manželovi za rozebrání staré podlahy. Kamilovi Novákovi za úpravu parkoviště. Martinovi Slezákovi za rozebrání starých vrátek.

Děkujeme Katce Jedličkové a Báře Kunové za výborné obědy během celého minulého  školního roku.

Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na připravě odpoledních svačin – Katce Jedličkové, Báře Kunové, Lucce Jiráskové, Mirce Cigánkové.

Děkujeme architektce Haně Kudové za připomínkování variant plánovaného přístřešku, panovi Sýkorovi z plzeňské ZOO za konzultaci střechy přístřešku.

Rok 2015: Děkujeme Michalovi Drhovi a firmě Mepatek za technickou realizaci našich nových webových stránek i finanční zajištění nákupu wordpressové šablony a financování ročního hostingu.

Při našem jarním úklidu jsme měli pomocníky, s jejichž nasazením jsme většinu nutné práce zvládli za jediný den. Jmenovitě děkujeme Ivče a Michalovi s malou Esterkou ze Zruče, Alence s rodinou ze Zruče, Zuzce a Lucii z Druztové, Martinovi z Druztové, Míše se Šimonkem ze Zruče, Bětce z Kaceřova a Verče s rodinou ze Sence.

Rok 2014 Pan Martin Beránek z Druztové postavil naší školce kompostér. Děkujeme za pomoc!

 

 

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz