Dobrovolně pomohli svou prací!

Rok 2017:

Děkujeme Ronje Korousové, která naší školce zapůjčila zahradnické nářadí – rýč, kropáč, kosu, hrábě, kolečko na dobu neurčitou.

 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na jarní brigádě ve školce. Jmenovitě: rodině Nováků, rodině Šloufů, rodině Kociánů, Terezce Martínkové, Lubošovi Bejčkovi, Hance Beranové, Andree Černé, rodině Volterových.

Děkujeme Martinovi Slezákovi, který společně s dětmi vytvořil stříšku na ručníky. Děkujeme panu Volterovi a panu Folkovi, místním ornitologům za odborné vedení dne v týdnu s tématem ptactvo. Děkujeme Karlovi Makoňovi za  odbornou expedici  na jeho záchranou stanici. Děkujeme panu Charvátovi za ukázku umění hrát na kytaru v týdnu S umělci. Děkujeme Janě Slezákové a panu Rosůlkovi za ukázku umění malířské tvorby v týdnu S umělci. Děkujeme Martinu Černému za možnost exkurze do jeho truhlářské dílny. Děkujeme Michalovi Folkovi za krásnou možnost navštívit jeho pneuservis a nahlédnout do tajů jeho řemesla. Děkujeme Lence Jíšové za lekci výrazového tance pro naše děti. Děkujeme Obecnímu úřadu Druztová za možnost využití tělocvičny pro program naší školky.

Rok 2016: Děkujeme školkovému Ježíškovi za krásné Orfovy nástroje  a nové fixy. Děkujeme rodině Nováků, Kociánů a Martínků za přípravu materiálu na altán. Děkujeme rodině Pašků za pomoc s terénními úpravami pozemku na budoucí altán. Děkujeme Karlovi Makoňovi za postavení plotu a krásné reprezentativní branky v naší školce.

Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na jarním úklidu naší školky: Rodině Jedličků z Habrové za zajištění oběda, dědovi Baronovi za rozvoz ornice, Petrovi Jedličkovi za výsadbu keřů, zpevnění tabule a pověšení budky, maminkám, které se daly do hrabání  a pletí. Tatínkům, kteří se postarali o rozebrání starého plachtového přístřešku.

Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli při červnové brigádě. Rodině Pašků za zajištění vozíku, žáby a oběda, Honzovi Kociánů za odvoz špalíků rozřezání dřeva a vyskládání. Gábině Egersdorfové za umytí zablácených trámů, jejímu manželovi za rozebrání staré podlahy. Kamilovi Novákovi za úpravu parkoviště. Martinovi Slezákovi za rozebrání starých vrátek.

Děkujeme Katce Jedličkové a Báře Kunové za výborné obědy během celého minulého  školního roku.

Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na připravě odpoledních svačin – Katce Jedličkové, Báře Kunové, Lucce Jiráskové, Mirce Cigánkové.

Děkujeme architektce Haně Kudové za připomínkování variant plánovaného přístřešku, panovi Sýkorovi z plzeňské ZOO za konzultaci střechy přístřešku.

Rok 2015: Děkujeme Michalovi Drhovi a firmě Mepatek za technickou realizaci našich nových webových stránek i finanční zajištění nákupu wordpressové šablony a financování ročního hostingu.

Při našem jarním úklidu jsme měli pomocníky, s jejichž nasazením jsme většinu nutné práce zvládli za jediný den. Jmenovitě děkujeme Ivče a Michalovi s malou Esterkou ze Zruče, Alence s rodinou ze Zruče, Zuzce a Lucii z Druztové, Martinovi z Druztové, Míše se Šimonkem ze Zruče, Bětce z Kaceřova a Verče s rodinou ze Sence.

Rok 2014 Pan Martin Beránek z Druztové postavil naší školce kompostér. Děkujeme za pomoc!

 

 

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz