Pomocníci při stavbě Slamáčku

Našli se lidé, kteří část svého volného času věnovali stavbě zázemí. Chtěli se inspirovat, nasbírat nové zkušenosti s jiným druhem stavění a prostě jen pomoci zajímavému projektu bez nároku na finanční honorář. Jmenovitě patří náš obrovský dík zejména panu Martinu Vrbovi z Druztové, našemu stavbyvedoucímu.

Dalšími malými i většími pomocníky byli: Andrea a Jakub Černých, Plzeň; Antonín Bartoníček, Druztová; Barbara Kunová, Krašovice; Baxovi, Druztová; Beranovi, Druztová; Branislav Zuštin, Klobouky; Egersdorfovi, Útušice; Dan a Mirka Cigánkovi s rodinou, Český Bříza; fi Hauptmann, Druztová; fi JK PRESTIGE TRADING, Rokycany;
fi Martin Pašek, Krašovice; fi Mepatek s.r.o., Plzeň; fi Mundl, Druztová; fi Poehlmann, Německo; fi REAAS, Plzeň; Hanka Maříková, Plzeň; Ivana a Michal Kašovi, Zruč; Jan Brych, Chrást; Jan Černý, Plzeň; Jan Šlouf, Plzeň; Jana a Martin Slezákovi, Plzeň; Jaroslav Vacek, Vejprnice; Jedličkovi, Habrová; Jirkovi-Antonovi, Rokycany; Jiří Fictum, Plzeň; Jiří Lodr, fi EKOSTAVIVO, Osvračín; Josef Jelen, Druztová; Josef Vajskebr, Plzeň; Juliana a Erik Rampichovi, Plzeň; Kamil Novák, Zruč; Klailovi, Druztová a Plzeň; Květa a Pavel Polákovi, Třemošná; Květoslav Wolf, Plzeň; Kykalovi, Plzeň; Lenka Horáčková, Plzeň; Lenka Maříková, Plzeň; Lenka Nekolová, Druztová; Luboš  Bejček, Druztová; Lucie Černá, Druztová; Lucie Jirásková, Plzeň; Marie a Tomáš Peroutkovi, Druztová; Marie Horáčková, Mariánské Lázně; Martin Kaše, Planá; Martin Uhlíř, Druztová; Martina Petrakovičová, Plzeň; Martínkovi, Dolany; Michaela Drábková, Zruč; Michal Drha, Zruč; Milan Sekáč, Plzeň; Miluška Blažková, Plzeň; Nekolovi, Druztová;  Pavel Hahn, Kyšice; Pavel Kostka, Druztová; Pletichovi, Chrást; Ringelhahnovi, Žichlice; Ronja Korousová, Přívětice; Simona Týmlová, Plzeň; Smart Technologies s.r.o., Zruč; Stajnerovi, Zruč; statek u Klailů, Dolany;  Stavební odbor městského úřadu Třemošná; Tomkovi, Druztová; Truhlářství Martin Černý, Druztová; Tj Sokol, Druztová; Truhlářství Novák, Luhov; Truhlářství Rott, Žichlice; Václav Novák, Plzeň; Václav Zuska, Chotiná; Vidersperkovi, Plzeň; Vojtěch Karban, Plzeň; Zdeňka Poláková, Třemošná; Životoviml., Hromnice; Životovi, Hromnice.

 

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz