Obec Druztová

Obec Druztová podporuje  činnost Ekoklubu rodičů, dětí  a přírody ve velké míře. Lesní školka mohla tři roky svého působení využívat podkrovní místnost Obecního úřadu zcela bez platně. Pozemek, na kterém Lesní školka vznikla, patří obci, která jej pronajímá za symbolickou korunu na m2 za rok. Na stavbu zázemí pro Lesní školku  Obec Druztová přispěla 50 tis. Kč. V roce 2014 a 2015 dostala Lesní školka od Obce Druztová  dotaci 15 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů na materiál, pomůcky, občerstvení na akce pro veřejnost.

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz