Mgr. Lenka Horáčková
Hlavní pedagožka lesní školky Berounka, předsedkyně z.s.ERDAP
Absolvovala Pedagogickou fakultu v Plzni. Oblast si tak oblíbila, že tu chtěla jednou žít. Sny se plní, a proto se k Plzni po osmi letech vrátila a je tu šťastná.
 Práce s dětmi ji provází celým jejím životem – jako malá „odvozila” všechny kočárky na sídlišti, v pubertě pak řešila, jak změní přešlapování před místním dětským domovem v pravidelné návštěvy dětí. Po promoci odcestovala do Londýna, kde pečovala o tři báječné děti a do Velké Británie se poté pravidelně vracela jako průvodkyně se školními zájezdy.
Během studií na ZČU hrála divadlo v německém jazyce, absolvovala půlroční stáž u německé vlády a v Národním parku Saské Švýcarsko se zúčastnila výcvikového semináře na téma Environmentální vzdělávání.
Díky lásce k cestování a touze poznávat jiné národy prožila čtvero ročních období na Novém Zélandě a měla tu čest pracovat přes sedm let u Českých Aerolinií.
Jako dobrovolnice u neziskové organizace TOTEM docházela do Fakultní nemocnice na dětské oddělení.
Její muž a dvouletá dcerka jí jsou stálou inspirací k tomu, na sobě pracovat, dívat se na svět pouze z té dobré stránky a žít pro přítomný okamžik. Věří, že svým vědomím si utváříme svůj život, že to, co přijmeme za svou pravdu, se stává naší skutečností.
Je stále větším bláznem do zdravého a přirozeného života ve všech jeho podobách.
V malebné vesničce Druztová žije v domečku na úpatí Přírodního parku Horní Berounka, která se jeví v jejích očích ideálním místem pro Lesní mateřskou školu.
Velkou inspirací k práci s dětmi jsou pro ni Principy Montesorri pedagogiky a Pedagogika Waldorfská.
„Jsem přesvědčena, že děti nevychováváme, ale jsme jim průvodci a rádci, dokud se z nich nestanou samostatní lidé. Považuji je za rovnocenné partnery. Respektuji jejich individualitu, chovám k nim úctu stejnou jako k dospělým.”
V květnu 2017 úspěšně zakončila dvouleté studium pedagoga pro Mateřské školy.

 

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz