Detail projektu

Datum dokončení projektu:

Prohledněte si web

Slaměný domeček

V letošním roce (2015) jsme dokončili ekologické zázemí v podobě slaměného stavení, které je omítnuto hliněnou omítkou. Vyšli jsme z principu udržitelného zeleného stavění a snažili jsme se při stavbě neopominout dětskou fantazii a tvořivost. Je to stavba ze dřeva, slaměných balíků a hlíny o půdorysu 2×25 m. Má tvar včelího plástu, který symbolizuje všestrannost, píli, zdraví a respekt k tradicím.

Stavbu navrhl, dozoroval a s pomocí dobrovolníků realizoval Martin Vrba.

Podílelo se na ní mnoho rukou, většinou bezplatně ve svém volném čase. Tyto zlaté ruce patřily dobrovolníkům z řad rodičů našich dětí i z řad příznivců z blízkého okolí.

Přijďte se podívat. Celý příběh našeho Slamáčku se dočtete zde:

Spočinul-li Váš zrak na těchto řádcích, pak jste stejně jako my, osloveni tímto místem. Má nejen ideální polohou a přitažlivé okolí, ale kouzlo vytváří zejména lidé, kteří okolo žijí a pracují.

Tento „malý svět“ schoulený mezi stromy se stal útočištěm i pro nás, děti a dospělé Lesní školky Berounky při Ekoklubu rodičů, dětí a přírody. Obýváme ho jako přátelé a kolegové, jako lidé, kteří se obohacují a pomáhají si. Stále hledáme nové, ale stavíme svoji činnost a bytí na pevných hodnotách a principech, z nichž nejdůležitějšími pro nás jsou:

komunita lidí, přinášejících své životní zkušenosti, nápady a energii,

kontaktní rodičovství, které je pro nás děti i rodiče přirozené, protože je plné lásky,

respektující výchova, která nás učí svojí láskou nesvazovat, ale nechat růst,

svoboda učení, ve které se učíme všichni to, co právě potřebujeme způsobem, jakým zrovna potřebujeme,

znalost svého prostředí, toho v bezprostřední blízkosti, ale i většího kontextu našeho života,

úcta k bohatství přírody, které nás živí, léčí, učí a vychovává nejlepším způsobem.

Symbol těchto šesti hodnot, ale také pevnosti, soudržnosti, přirozenosti, mnohostrannosti a neutuchajícího vývoj je pro nás včelí plástev. Proto jsme šesti hran zvolili jako základní půdorys našeho zázemí, srdce našeho „světa“.

Volba všech stavebních materiálů byla proto dána touto filozofií. Důraz při stavbě byl kladen zejména na autenticitu materiálů, jednoduchost a čistotu tvarů, přirozenou barevnost i skladbu materiálů.

Sláma se stala základním stavebním materiálem. Je základní stěnovou, izolační a nosnou konstrukci našeho domečku a dala našemu zázemí i jeho jméno – Slamáček.

Kámen tvoří základy našeho domečku, lože-násyp, bez použití betonu. Toto řešení nám současně umožnilo i přirozené odizolování celé stavby bez použití asfaltových materiálů či lepenek. Rovněž se stal i jedním z hlavních materiálů užitých při stavbě jádra Slamáčku, raketových kamen, kde je nejen přirozeným estetickým a přírodním materiálem, ale zejména akumulační hmotou.

Hlína slouží ve Slamáčku pro mnoho účelů, zejména na výrobu vnějších a vnitřních omítek, rovněž plní funkci akumulační (kamna, omítky), estetickou (štuky, kamna) a v neposlední řadě také funkci hydro-stabilizační (udržuje stálou přirozenou vlhkost v objektu) a protipožární (v kombinaci se stlačenou slámou).

Dřevo můžete najít v konstrukci krovu, podlahy, stropu, z důvodů izolačních, estetických a konstrukčních.

Rákos je posledním z hlavních použitých materiálů a krom střešního pláště dává Slamáčku jeho neopakovatelný vzhled a duši.

Použitím těchto elementárních lokálních materiálů, jejich kombinací a kombinací stavebních technik se narodilo na podzim 2015 v dobré vůli, lásce a dobrovolnosti, z koktejlu lidských dovedností, víry, píle a potu naše zázemí.

 

 

StavbaSlamkuIV062StavbaSlamkuIV001slamacekzari2014028slamacekzari2014001LtoSlamek2014047

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz