Letní školka

Letní školka 2017

proběhne v těchto termínech:
I. turnus:24.7.2017-29.7. 2017 –
II. turnus: 31.7.2017-5.8.2017 – návštěva hydrobiologa
III.turnus:7.8.2017-11.8.2017 – návštěva entomologa
Přihlášku najdete zde: přihláška letní školka
Letní školka Berounka je koncipovaná ve stejném duchu jako Lesní školka Berounka, prosím pečlivě si přečtěte náš provozní řád PROVOZNÍ_ŘÁD_LESNÍ_ŠKOLKY_BEROUNKA_VII
Téma Letní školky je: Napříč Ekosystémy

Program Letní školky 2017

 

Letošní letní školka je zaměřena na bádání v přírodě.

 

Děti si během tří turnusů vyzkouší povolání nejrůznějších vědních oborů. Do školky jsou k tomuto účelu pozvání odborníci z oblasti ochrany přírody, hydrobiologie, entomologie, geologie.

 

Každý den se vydáme do bezprostředního okolí naší školky prozkoumávat jeden z ekosystémů – les, rybník, řeka, louka dle aktuálního počasí a návštěvy z řad odborníků…, odborníci nám ukážou své pomůcky a budeme si moci vyzkoušet práci s nimi – chytat hmyz tak, abychom jej neporanili, budeme číst v horninách a hledat nerosty, naučíme se poznávat čistotu vody podle druhů živočichů a rostlin, které v ní najdeme. Naučíme se poznávat stromy podle tvaru listů, kůry….

 

Čekají nás každodenní povinnosti na pozemku – nanošení vody, zalévání zahrádky, úklid.

 

Čekají nás každodenní –   písničky, básničky, hraní na Orfovy nástroje a vlastní rukou vyrobené nástroje

 

Čeká nás každodenní volné hraní, vyrábění v dílně, odpolední dílničky s děvčaty ze vsi, hraní s blátem, vodou, přírodninami

Čeká nás každodenní radování, řešení konfliktů, překonávání svých hranic, hledání výzev, nebo také jen „bezduché lelkování“, ležení v trávě a koukání na plující mraky…

 

Po obědě pravidelný odpočinek –  spící děti budou mít odpočinek v patře slaměnohliněného zázemí, nespící děti budou odpočívat ve stínu na dece při poslechu pohádek.

 

Po odpolední svačině si budeme už pouze hrát a dokončovat započaté výrobky.

 

Vyzvedání dětí mezi 15- 16 hodinou na pozemku Lesní školky Berounka.

Jak vybavit své dítě na první den Letní školky?
1. batůžek  a v něm dopolední svačina, pití, miska se lžící, pláštěnka, pytlíček na poklady
2. tašku s náhradním oblečením – zabalit komplet náhradní oblečení- boty, ponožky, triko, kraťasy, tepláky, mikinu
3. pokrývka hlavy
4. natřít krémem na opalování, použít repelent (během dne děti stříkáme – máme školkový přírodní repelent a mažeme krémem, který rodiče přidali dětem do batohu nebo vlastním školkovým)
5. karimatku, spacák, polštářek – vše podepsané
6. nafukovací rukávky
7. nástupní list  a schválení pro rodiče
Prosíme rodiče, aby dětem vše pečlivě podepsali.
Jídlo a pití

Děti si přinesou vlastní dopolední svačinu. Odpolední svačinu zajišťují rodiče (každý den si vezme jeden z rodičů na starost svačinu pro všechny děti. Oběd přivážíme I. a III. turnus  z restaurace Vegetka, druhý turnus přivážíme oběd z restaurace Slunečnice, oběd je bezmasí, .  Čerstvou vodu každý den zajišťuje hlavní pedagog Mgr. Lenka Horáčková, přiváží ji ze zdroje splňující hygienická kritéria.

 

I. turnus – Ekosystém lesa

Celý týden budou děti získávat v lese  znalosti o tom, jak les funguje, jakou má funkci, jaké tam mohou potkat živočichy. Jaké jsou vztahy mezi jednotlivými složkami lesa.

Pozor nově možnost přivézt vaše dítě již v 7:30 na pozemek Lesní školky Berounka!!! Každý den!!!

 

  1. den – adaptační den – budeme se seznamovat s tím, jak naše školka funguje, poznáme se více navzájem při společném objevování koutů zahrady naší školky a plánování prvního pokusu se žížalami.
  • odpoledne na nás čeká odpočinek a dílnička – vyrábění hudebních nástrojů

2. den – ráno se sejdeme mezi 8:00-9:00 u Závory – viz mapa míst setkání, kdo bude potřebovat přijet dříve, nechť se s námi domluví – budeme mezi 7:30 – 8:00 na cestě od školky k Závoře

čeká nás putování lesem s botaničkou ze Západočeské univerzity paní Dostálovou. Pomůže nám pojmenovat některé neznámé rostliny v háječku za vsí, poukáže na důležitost propojení vztahů mezi všemi živými a neživými prvky lesa

  • během výpravy nás čeká jednoduchý pokus na statickou elektřinu
  • po odpočinku dílnička – odlévání ze sádry

3. den – ráno se sejdeme mezi 8:00- 9:00   u Závory – viz mapa míst setkání, kdo bude potřebovat přijet dříve, nechť se s námi domluví – budeme mezi 7:30 – 8:00 na cestě od školky k Závoře

doprovázet nás bude pan Rosůlek, místní pamětník a bývalý hajný a představí nám les z pohledu hospodářského

čeká nás pokus – Jak asi mohla vzniknout první buňka

po odpočinku – dílnička – výroba recyklovaného papíru

 

4. den – opět u závory

pokus – odpudivé  a přitažlivé síly náboje

odpoledne – dílničky – recyklolodička na vzdušný pohon a zpěvohraní

 

5. den – závěrečný den

Vyhodnocení pondělního pokusu se žížalami. Pokus – míchání barev

Loučení se s prvním turnusem, úklid a odpolední vyrábění – ubrousková technika

 

 

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz