Letní školka

Každý rok se naše školka otevírá tři týdny o prázdninách pro širokou veřejnost. O tom, jak probíhá, se můžete dočíst dole:

 

Letní školka 2017

proběhne v těchto termínech:
I. turnus:24.7.2017-29.7. 2017 -návštěva botanika
II. turnus: 31.7.2017-5.8.2017 – návštěva hydrobiologa
III.turnus:7.8.2017-11.8.2017 – návštěva entomologa
Přihlášku najdete zde: přihláška letní školka
Letní školka Berounka je koncipovaná ve stejném duchu jako Lesní školka Berounka, prosím pečlivě si přečtěte náš provozní řád PROVOZNÍ_ŘÁD_LESNÍ_ŠKOLKY_BEROUNKA_VII
Téma Letní školky je: Napříč Ekosystémy

Program Letní školky 2017

 

Letošní letní školka je zaměřena na bádání v přírodě.

 

Děti si během tří turnusů vyzkouší povolání nejrůznějších vědních oborů. Do školky jsou k tomuto účelu pozvání odborníci z oblasti ochrany přírody, hydrobiologie, entomologie, geologie.

 

Každý den se vydáme do bezprostředního okolí naší školky prozkoumávat jeden z ekosystémů – les, rybník, řeka, louka dle aktuálního počasí a návštěvy z řad odborníků…, odborníci nám ukážou své pomůcky a budeme si moci vyzkoušet práci s nimi – chytat hmyz tak, abychom jej neporanili, budeme číst v horninách a hledat nerosty, naučíme se poznávat čistotu vody podle druhů živočichů a rostlin, které v ní najdeme. Naučíme se poznávat stromy podle tvaru listů, kůry….

 

Čekají nás každodenní povinnosti na pozemku – nanošení vody, zalévání zahrádky, úklid.

 

Čekají nás každodenní –   písničky, básničky, hraní na Orfovy nástroje a vlastní rukou vyrobené nástroje

 

Čeká nás každodenní volné hraní, vyrábění v dílně, odpolední dílničky s děvčaty ze vsi, hraní s blátem, vodou, přírodninami

Čeká nás každodenní radování, řešení konfliktů, překonávání svých hranic, hledání výzev, nebo také jen „bezduché lelkování“, ležení v trávě a koukání na plující mraky…

 

Po obědě pravidelný odpočinek –  spící děti budou mít odpočinek v patře slaměnohliněného zázemí, nespící děti budou odpočívat ve stínu na dece při poslechu pohádek.

 

Po odpolední svačině si budeme už pouze hrát a dokončovat započaté výrobky.

 

Vyzvedání dětí mezi 15- 16 hodinou na pozemku Lesní školky Berounka.

Jak vybavit své dítě na první den Letní školky?
1. batůžek  a v něm dopolední svačina, pití, miska se lžící, pláštěnka, pytlíček na poklady
2. tašku s náhradním oblečením – zabalit komplet náhradní oblečení- boty, ponožky, triko, kraťasy, tepláky, mikinu
3. pokrývka hlavy
4. natřít krémem na opalování, použít repelent ( mažeme krémem, který rodiče přidali dětem do batohu nebo vlastním školkovým)
5. karimatku, spacák, polštářek – vše podepsané
6. nafukovací rukávky
7. nástupní list  a schválení pro rodiče
Prosíme rodiče, aby dětem vše pečlivě podepsali.
Jídlo a pití

Děti si přinesou vlastní dopolední svačinu. Odpolední svačinu zajišťují rodiče (každý den si vezme jeden z rodičů na starost svačinu pro všechny děti. Oběd přivážíme I. a III. turnus  z restaurace Vegetka, druhý turnus přivážíme oběd z restaurace Slunečnice, oběd je bezmasí.  Čerstvou vodu každý den zajišťuje hlavní pedagog Mgr. Lenka Horáčková, přiváží ji ze zdroje splňující hygienická kritéria.

 

III. turnus

školka začíná v 7:30 na pozemku školky, během týdne dle počasí budeme vyrážet od závory. Děti budete moci v 7:30-7:50 předat na pozemku, nebo pak od 8:00 u závory. viz mapa míst setkání :http://lesniskolkaberounka.cz/?page_id=46

Ekosystém louky

Celotýdenní projekt poznávání života na louce, vztahy mezi živočichy a rostlinami, život v půdě na louce v porovnání s životem v půdě lesa. Sekání louky  kosou. Každý den je pro děti připraven pokus a jedno vyrábění

 

  1. den adaptační den – seznamování se s pozemkem, s pravidly, která na pozemku máme. Badatelsky orientované poznávání života hlemýždě zahradního – tzv. BOŠ – „badatelsky orientovaná školka“. Zakládání herbáře.
  2. den – terénní průzkum naší louky a louky u řeky s entomoložkou Mgr. Janou Šlancarovou PhD.
  3. den – badatelské objevování ze života ploštice
  4. den – zkoumání půdy v lese a porovnání s půdou na louce – živočichové, struktura atd.
  5. den – závěrečný den – vyhodnocení všech poznatků za celý  týden, vyhodnocení pokusu s květinou

 

 

 

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz