Ceník

Provoz Lesní školky Berounka  v současné době z větší části hradí rodiče. Lesní mateřské školky prozatím nejsou zapsány v rejstříku mateřských škol MŠMT ČR, a proto nejsou  finančně dotovány státem, ani obcemi.

Náklady spojené s plněním smlouvy o předškolním vzdělávání jsou  stanoveny s ohledem na četnost docházky dítěte podle rodičem vybraného modelu docházky.

Ceník od září 2016

 

Model docházky  8:00-16:00 8:00-13:00
Celotýdenní 4 389Kč 3 960 Kč
Třídenní 3 333 Kč 2 640 Kč
Dvoudenní 2 486 Kč 1 848 Kč
Jednodenní 1 298 Kč 1 012 Kč

 

Ceník od září 2017 bez vstupu do Rejstříku MŠ

Model docházky 8:00-13:00 13:00-16:00
pětidenní 6 766 Kč 6 892 Kč
čtyřdenní 6 010 Kč 6 142 Kč
třídenní 4 207 Kč 4 339 Kč
dvoudenní 2 650 Kč 2 785 Kč
jednodenní 1 472 Kč 1 610 Kč

Ceník od září 2017 při vstupu do Rejstříku MŠ

Model docházky 8:00-13:00  h 13:00-16:00 h
pětidenní 5 205 Kč 5 304 Kč
čtyřdenní 4 350 Kč 4 452 Kč
třídenní 3 360 Kč 3 465 Kč
dvoudenní 2 304 Kč 2 412 Kč
jednodenní 1 173 Kč 1 284 Kč

 

V současnosti usilujeme jako jedna z prvních lesních školek o vstup Rejstříku mateřských škol.  V našem případě by to znamenalo dostat měsíčně od státuK dispozici jsou proto dva ceníky na školní rok 2017.

Jednorázová návštěva školky  – celý den 600 Kč, dopoledne 400 Kč

Sourozenci uplatňují 10% slevu na docházku do Lesní školky Berounka

Strava (oběd ) činí  60,- Kč na den (momentálně dovážíme jídlo 3x týdně z Kačaby, 2x týdně z Vegetky v Plzni). Dopolední svačinu si nosí děti připravenou z domova. Odpolední svačinu si zajišťují rodiče mezi sebou sami.

 

Oběd je možné odhlásit do 16 hodin předešlého dne, jinak propadá stravné, popřípadě si pro oběd můžete dojet do školky.

Číslo účtu pro hrazení nákladů spojených s plněním smlouvy  o předškolním vzdělávání: 2000 302 796/2010

Tyto náklady nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.

Školkovné se platí na měsíc předem. Platba je splatná nejpozději k 15. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je docházka placena na účet spolku  Ekoklub rodičů, dětí a přírody. Dále se platí tzv. jistina ve výši jednoho měsíčního školného. Ta se na konci šk.roku vrací.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu lesní školky (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz. U omluvy minimálně jeden den předem do 18 hod je možné sjednat náhradu docházky v jiné než zvolené dny, v případě, že to umožňuje kapacita Lesní školky Berounka. U celotýdenní docházky, v případech, kdy absence dítěte přesahuje 5 pracovních dní, je možná domluva o vrácení části školkovného.

 

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz