Den u nás

Přijďte si s Vašimi dětmi vyzkoušet, jak probíhá den v Lesní školce Berounce. První dva zkušební dny jsou zdarma a záleží na rodičích, zda své díte budou doprovázet.

 

– 8:00- 8:30 – Rodiče přivážejí své dítě, auto nechají buď u hřbitova nebo u hřiště a do školky jdou kousek pěšky, aby se cestou rozloučili se svým dítkem a zároveň se dokázali lépe ponořit do atmosféry začínajícho dne. Pedagog přejímá zodpovědnost za dítě ve chvíli, kdy dítě projde vrátky školky.

– Začínáme ranním kruhem 9:00 – vítáme se navzájem ranním rituálem a podáním ruky, zpíváme písničky, napodobujeme, snažíme se den uchopit v radostné a veselé náladě, v pohybu i hovoru, motivujeme s k dennímu programu.

– Následuje volná hra nebo program pedagoga, každý den je jiný, program se liší od tématu a někdy děti zaujme zcela něco jiného. Pedagog tedy spíše pomáhá a určuje směr aktivit, aby děti byly stále vnímavé a program nezklouzl k monotónnosti.

– 9:30- 10:00 – Svačinka připravená od maminek, na špalíčku u ohně, nebo na židličce v přístřešku, rozbalování svačinek patří k nejmilejším částem dne, kdy si děti vzpomenou na své rodiče a rozpovídají se o věcech, které jsou jim nejbližší. Vše mohou zapít svým pitím, nebo čajem od nás.

– Po svačince se vydáváme na putování s vozíčkem, kam naložíme naše batůžky, nebo s batůžky na zádech. Okolí je zde kásné a nabízí nám ve své bezprostřední blízkosti řeku, louku, les, hrad, rybníky, za plotem koně a kozy, zajímavým bodem zájmu je i specifické dění v naší vsi, které děti vždy zaujme.

– Před obědem se snažíme věnovat spíše jemně motorickým činnostem, aby došlo ke zklidnění a přípravě na jídlo.

– Oběd si momentálně vaříme samy dle nejmodernějších zásad vaření pro děti, nebo dovážíme obědy z restaurace Kačaba v Plzni. Snažíme se vyjít vstříc speciálním požadavkům některých dětí. Proto se u nás stalo již jakousi tradicí, že čtvrteční jídlo je vegetariánské, páteční masové (snažíme se z domácích chovů).

– Každé dítě stráví nad obědem různou dobu, toho využívají ti, co jsou dříve a hrají si, po té uklízíme a balíme naše věci a chystáme se na odchod domů nebo na odpolední odpočinek do zázemí Slamáčku.

– Rodiče vyzvedávají své dítě do 16 hodin, svačinku připravujeme my, tak aby chutnala, dodala energii, ale nezatěžovala dětský organizmus. Sladké kupované nedáváme, jen to doma pečené, protože si myslíme, že co doma člověk připraví, to je také zdravé, neboť je s láskou a péčí připravované.

 

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz