Návštěva divadla Alfa

21.12. 2016 Představení Perníková chaloupka v Divadle Alfa,

vstupné 60Kč, bližší informace:

oběd zajištěn- misku a lžíci do pytlíku, na sváteční oblečení dát teplejší vrstvu, rukavice a čepici, šálu.

Pro děti odjíždějící z návsi Druztové- sraz v 8:30-8:45

odjezd z Druztové v 8:53

Pro děti, které se připojí v Plzni-

Sraz  před divadlem Alfa v 9:30

Představení začíná v 10:30

K vyzvednutí po představení  bez oběda v divadle – 11:30

K vyzvednutí po obědě v Plzni – zastávka Stavební stroje  – 13:30

Odjezd do Druztové v 13:37

Příjezd Druztová 14 hodin – k vyzvednutí na zastávce u rybníka

konec školky – 16 h ve Slamáčku

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Pohádka o perníkové chaloupce je v nějaké podobě známá snad po celém světě, nacházíme ji např. u bratří Grimmů a domovské právo má odedávna i mezi pohádkami českými; nejznámější je verze Boženy Němcové. Není divu, že se látka tak populární stala inspirací i pro muzikanty (zde jmenujme především dodnes uváděnou operu německého skladatele Engelberta Humperdincka z r.1893) , výtvarníky (zmiňme ilustrace Jiřího Trnky k veršovanému zpracování básníka Václava Renče), filmaře (např. loutkový film Břetislava Pojara, jehož výtvarníkem byl rovněž Jiří Trnka) a samozřejmě i divadelníky (např. svého času hojně hraná hra z pera Miroslava Stehlíka) a z nich především loutkáři. Dramatizací – a to jen těch, jež vyšly tiskem – je několik desítek – namátkou od Ludmily Tesařové, Bedřicha Beneše Buchlovana, významného dramatika Františka Langera, plzeňského autora Jindry Krejčíka, přes zmodernizovanou verzi Jana Malíka („Pohádka z kouzelné obálky“) až k textům z druhé poloviny padesátých let minulého století, jejichž autory byli Zdeněk Skořepa, Kamil Horák a především Oldřich Augusta, jehož hra „O chaloupce z marcipánu“ se stala skutečným bestsellerem a dočkala se desítek, ne-li stovek nastudování v profesionálních i amatérských divadlech. Krom toho samozřejmě vznikla celá řada dalších rukopisných dramatizací pro jednu konkrétní inscenaci. I dramaturgie našeho divadla se rozhodla pro novou adaptaci, jež by inscenačnímu týmu umožnila realizovat vlastní představu o ztvárnění této látky, jejímž vyústěním je klasická verze (taková, jakou má většina z nás vepsánu v „genech“), ale bez

zbytečných archaismů, právě tak jako bez anachronismů a parodických prvků. Důležitým, byť poněkud skrytým tématem hry je i náprava poměrů v nefunkční rodině, v níž žijí Jeníček a Mařenka.

Každý adaptátor této látky nejprve musí rozhodnout, z jaké příčiny dvě malé děti zůstanou samy, opuštěny v hlubokém lese. V naprosté většině her děti prostě zabloudí, jen výjimečně je do lesa zavedou rodiče, ať už s pohnutek víceméně ušlechtilých či zavrženíhodných. My jsme se přiklonili spíše k druhé možnosti. A především se každý autor musí vyrovnat s motivem lidojedství majitelů perníkové chaloupky a v návaznosti na to i s problémem, zda použije motiv pece, v jejichž plamenech bába s dědkem neslavně skončí. Většina autorů opět tuto záležitost spíše obchází: děti včas utečou, nebo zavřou oba zlosyny do chlívku, kde předtím byly samy vězněny, či bába spadne do díže s těstem na perník apod. My jsme se rozhodli tuto episodu zachovat, neboť k obecnému povědomí o této pohádce patří. Tím jsme zároveň získali odrazový rámec k vlastní pohádce – ta bude hrána iluzivně marionetami tak, jak si ji pamatuje starý pecař, který ji začne vyprávět mladému pecaři (neboť „každá pec má svůj vlastní příběh, to mi věř, mladej“). A navíc tihle dva pecaři jsou zároveň zapálenými venkovskými muzikanty, a tak si děti během představení zopakují i pár těch nejznámějších lidových písniček, které je naučila maminka…

Zanechte odpověď

 • Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

  Mgr. Marie Peroutková
  732 835 414

  Mgr. Lenka Horáčková
  777 149 141

  info@lesniskolkaberounka.cz